Informacja

Projekt: Infolinia Migracyjna

Opis:

Infolinia Migracyjna to sposób na uzyskanie informacji o uchodźcach i migrantach w Polsce online. To możliwość otwarta dla osób pracujących z cudzoziemcami, cudzoziemców i innych osób zainteresowanych sytuacją cudzoziemców w Polsce.

Projekt, obecnie finansowany jest przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich. Infolinia Migracyjna powstała w 2008 roku dzięki wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Cel projektu:

Projekt ma na celu stworzenie tytułowej infolinii - mechanizmu, dzięki któremu osoby odwiedzające portal PFM mogą zadać pytanie dotyczące cudzoziemców i uchodźców oraz ich funkcjonowania w różnych aspektach życia społecznego i uzyskać na odpowiedź online.

Celem Infolinii jest zapewnienie szybkiej i fachowej informacji na temat sytuacji cudzoziemców w Polsce, aby kontakt (szczególnie zawodowy) cudzoziemiec-Polak przebiegał w atmosferze wzajemnego poszanowania i zrozumienia. Liczymy, że dzięki infolinii prawa cudzoziemców w Polsce będą lepiej przestrzegane.

Dzięki mechanizmowi FOP, w ramach projektu Infolinia Migracyjna w 2007/2008 roku było możliwe merytoryczne i logistyczne wsparcie dla PFM w postaci szkoleń oraz zakupu niezbędnego sprzętu biurowego.

Działania:

W latach 2007/2008 projekt Infolinia obejmował:

  • prowadzenie Infolinii Migracyjnej
  • działania szkoleniowe dla personelu PFM
  • wzmocnienie infrastruktury PFM (zakup sprzętu)

W latach 2009/2011 projekt Infolinia obejmuje:

  • prowadzenie Infolinii Migracyjnej i rozbudowę jej formuły graficznej
  • przygotowanie ulotek informacyjnych dla cudzoziemców na temat ich sytuacji w Polsce (4 ulotki rocznie)
  • przygotowanie plakatów informacyjnych dla cudzoziemców (2 plakaty rocznie)

Rezultaty:

„Infolinia Migracyjna” ma przyczynić się do podniesienia poziomu świadomości na temat praw migrantów i uchodźców w polskim społeczeństwie, szczególnie wśród osób pracujących z tą grupą. Lepsze zrozumienie przyczyni się z kolei do zmniejszenia zjawiska dyskryminacji cudzoziemców wynikającej z dotychczasowej niewiedzy.

Z drugiej strony, Infolinia ma pomóc cudzoziemcom lepiej zrozumieć i poznać swoje prawa i obowiązki w Polsce, co pomoże im skuteczniej dochodzić swoich praw i lepiej funkcjonować w polskim społeczeństwie.

Czas trwania:
październik 2007 - grudzień 2011

Budżet:
54 350 PLN (FOP 2007/2008), 110,000 PLN (EFI 2009)

Źródło finansowania:
FOP, EFI

Partnerzy:

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Wydział ds. Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Biuro:
Izabelin

Koordynator:
Agnieszka Kosowicz, Anna Maciejko

E-mail: a.kosowicz@forummigracyjne.org

Obszar działania:
Integracja cudzoziemców w Polsce

Data wprowadzenia:
2016-06-09 13:22:00

Data modyfikacji:
2016-06-09 13:22:00

Status:
Archiwalny