Integracja cudzoziemców w Polsce

Projekt: Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu

Opis:

W ramach projektu „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu”, realizowanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej, na obszarze województwa mazowieckiego prowadzonych jest szereg działań na rzecz obcokrajowców, obejmujących m.in. naukę języków obcych, organizację kursów adaptacyjnych, doradztwo prawne i zawodowe, pomoc socjalną. Liderem projektu jest Wojewoda Mazowiecki, który przy jego realizacji współpracuje z czterema partnerami z organizacji pozarządowych : - Fundacją Caritas Polska; - Fundacją dla Somalii; - Fundacją Nauki Języków Obcych „Linguae Mundi”; - Fundacją Polskie Forum Migracyjne. Ze strony Lidera projekt jest zarządzany przez Projekt realizowany jest w okresie 1.03.2018 – 28.02.2021 r. Szczegółowe informacje na temat projektu, partnerów oraz podejmowanych działań dostępne są na stronie: www.bezpiecznaprzystan.mazowieckie.pl

Cel projektu:
- Zintegrowanie podmiotów (instytucje i organizacje) działających w kluczowych dla integracji obywateli państw trzecich obszarach - Profesjonalizacja kadr i osób pracujących z obywatelami państw trzecich w szczególności w zakresie językowym, międzykulturowym i prawnym - Zwiększenie dostępu obywateli państw trzecich do istniejących lokalnych zasobów i usług przydatnych w procesie integracji. - Poprawa komunikacji pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz integracji OPT oraz pomiędzy tymi podmiotami a obywatelami państw trzecich. - Podniesienie kompetencji ułatwiających obywatelom państw trzecich integrację szczególnie w zakresie znajomości języka polskiego, rynku pracy, wiedzy obywatelskiej, kultury i historii polskiej. - Wsparcie środowiska oświatowego w pracy z dzieckiem cudzoziemskim

Działania:
W ramach projektu PFM: - udziela konsultacji na temat legalizacji pobytu, pracy i zatrudnienia w Polsce, zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych (ZUS), - organizuje wsparcie psychologiczne, prawne, integracyjne, zawodowe - organizuje międzykulturowe szkoły rodzenia i grupę wsparcia dla mam-migrantek - szkoli nauczycieli i inne grupy zawodowe - zatrudnia asystentów międzykulturowych pracujących w szkołach - wydaje publikacje informacyjne dla cudzoziemców

Czas trwania:
01. 03. 2018

Budżet:
2 332 286,00 zł

Źródło finansowania:
Pogram Krajowy Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Partnerzy:
Wojewoda Mazowiecki Caritas Polska Fundacja dla Somalii Fundacja Linguae Mundi

Biuro:
Tel. +48 692-913-993 lub +48 22 110-00-85 Email: zapisy@forummigracyjne.org Adres: Fundacja Polskie Forum Migracyjne ul. Szpitalna 5/14 (klatka na przeciwko bramy) 00-031 Warszawa

Koordynator:
Anna Maciejko

E-mail: zapisy@forummigracyjne.org

Data wprowadzenia:
2019-03-15 15:59:34

Data modyfikacji:
2019-03-15 15:59:34

Status:
Aktywny