Informacja

Projekt: Wspólnoty Schronienia

Opis:

Projekt stanowi wsparcie dla lokalnych społeczności i przedstawicieli Kościoła katolickiego w Polsce, które chcą przygotować się na przyjęcie uchodźców. Podejmowane działania to odpowiedź na apel Episkopatu Polski w sprawie potrzeby uruchomienia korytarzy humanitarnych, którymi do polskich parafii przybyliby uchodźcy szczególnie potrzebujący pomocy (m.in. z ogarniętej wojną Syrii). Koncepcja korytarzy humanitarnych zakłada przyjęcie uchodźców przez lokalne społeczności i wspólnoty, a dzięki działaniom podejmowanym w trakcie trwania projektu, mieszkańcy gmin i parafianie będą mogli odpowiednio przygotować się na przyjęcie uchodźców. Uchodźcy trafiają do Polski codziennie od wielu lat - projekt wspiera też parafie i środowiska, które mają do czynienia z uchodźcami już obecnymi w Polsce.

Cel projektu:
Przygotowanie mieszkańców gmin, członków wspólnot parafialnych i osób duchownych na przyjęcie uchodźców - zrozumienie kim są uchodźcy i czym różnią się od migrantów, a także zyskanie rzetelnej wiedzy, dlaczego przybywają do Polski i czego potrzebują od lokalnej społeczności.

Działania:
- wsparcie grupy organizacji pozarządowych zaangażowanych w zwiększenie wiedzy osób związanych z Kościołem na temat uchodźców. - przekazanie informacji o uchodźcach parafianom i mieszkańcom parafii otwartych na wsparcie inicjatywy „Wspólnoty schronienia” i przyjęcie uchodźców w ramach korytarzy humanitarnych. Działanie to będzie polegało na przygotowaniu i przeprowadzeniu 20 spotkań informacyjnych nt. uchodźców, migracji, różnic kulturowych i prawnych uwarunkowań przyjmowania uchodźców. Przygotowane będą też 3 warsztaty o uchodźcach, budujące kompetencje do pracy z tą grupą osób. - działania edukacyjne - pakietu edukacyjny o uchodźcach dla katechetów. W planach jest też przygotowanie ilustrowanej broszury „Byłem przybyszem”, nakład 500 egz. - prowadzenie grupy organizacji pozarządowych chętnych do udzielania wsparcia parafiom. Działanie to będzie polegało na wspólnym budowaniu inicjatyw związanych ze środowiskiem Kościoła w zakresie szerzenia wiedzy o uchodźcach, wymianie informacji i korzystaniu z zasobu kompetencji NGOs zaangażowanych w sieć.

Rezultaty:
W ramach projektu przeprowadzamy: - 20 spotkań informacyjnych - 3 warsztaty o uchodźcach - ekspozycje wystawy zdjęć o uchodźcach - wydarzenia kulturalne w parafiach Powstają też: - scenariusze lekcji i karty pracy dla katechetów na temat uchodźców - publikacja dla parafii o wsparciu uchodźców przez polskie organizacje kościelne i świeckie.

Czas trwania:
01.10.2017 r. – 30.04.2018 r.

Budżet:
80 000 PLN

Źródło finansowania:
Środki Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji

Partnerzy:
Fundacja Służby Rzeczypospolitej Stowarzyszenie Interwencji Prawnej Fundacja Refugee.pl Klub Inteligencji Katolickiej Wspólnota St.Edigio Jezuickie Centrum Społeczne "W Akcji"

Biuro:
Szpitalna

Koordynator:
Anna Maciejko, Agnieszka Kosowicz

E-mail: a.maciejko@forummigracyjne.org

Data wprowadzenia:
2017-10-24 09:53:19

Data modyfikacji:
2017-10-24 09:53:19

Status:
Aktywny