Integracja cudzoziemców w Polsce

Projekt: Samodzielni w Polsce

Opis:

Projekt jest skierowany do cudzoziemców pochodzących spoza UE i EOG, legalnie przebywających na terytorium Polski, w tym cudzoziemek oczekujących na decyzję w sprawie nadania statusu uchodźcy (pracujemy w ośrodku dla cudzoziemców na Targówku). W ramach projektu podejmujemy działania zmierzające do usamodzielnienia się naszych beneficjentów w Polsce, przede wszystkim w sferze ekonomicznej. Jest to możliwe poprzez świadczenie usług doradczych z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy, doradztwa podatkowo-księgowego. Nasi eksperci służą również poradami integracyjnymi: z zakresu poszukiwania pracy, mieszkania, edukacji dzieci etc., jak również wsparciem psychologicznym.

Cel projektu:

-wsparcie cudzoziemców w uzyskaniu w Polsce stabilizacji i samodzielności ekonomicznej;
- wsparcie cudzoziemców w integracji ze społeczeństwem polskim;
- zwiększenie wiedzy i umiejętności cudzoziemców w zakresie otwierania i prowadzania w Polsce własnej firmy;
- zwiększenie wiedzy i umiejętności cudzoziemców w zakresie prowadzenia księgowości własnej firmy;
- wsparcie cudzoziemców w sferze emocjonalnej poprzez doradztwo psychologiczne;

Działania:

- konsultacje z doradcą prawnym i integracyjnym;
- konsultacje z doradcą ds. zakładania i rozwoju firmy;
- konsultacje z doradcą ds. księgowości;
- konsultacje z psychologiem

Czas trwania:
01.06.2017 r. – 30.11.2017 r.

Budżet:
43 960,00 PLN

Źródło finansowania:
Środki Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie (konkurs WIEM), realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji

Biuro:
ul. Szpitalna 5/14, Warszawa

Koordynator:
Anna Maciejko

E-mail: a.maciejko@forummigracyjne.org

Data wprowadzenia:
2019-01-18 16:21:59

Data modyfikacji:
2019-01-18 16:21:59

Status:
Archiwalny