Integracja cudzoziemców w Polsce

Projekt: Jestem Nianią w Polsce

Opis:

Projekt "Jestem Nianią w Polsce" jest skierowany do kobiet-migrantek, które chcą podjąć pracę niani w Polsce. Celem projektu jest również aktywizacja kobiet, które wracają na rynek pracy po przerwie związanej z narodzinami dziecka.

Cel projektu:

- wyposażenie migrantek w wiedzę na temat procedur pracy w zawodzie opiekuna

- zapoznanie migrantek z problematyką i możliwościami związanymi z pracą opiekuna w świetle ustawy żłobkowej

- wsparcie migrantek w kierunku rozpoczęcia pracy opiekunek

Działania:

- spotkania informacyjno-szkoleniowe o możliwościach pracy w sektorze opieki nad małymi dziećmi

- indywidualne konsultacje z doradcami rynku pracy

- wizyty studyjne w żłobkach i klubach dziecięcych

Rezultaty:

- dotarcie do około 50 osób z działaniami bezpośrednimi (szkolenia i konsultacje) i około 350 osób z działaniami pośrednimi

- opracowanie broszur informacyjnych nt. przepisów i regulacji związanych z podejmowaniem pracy w charakterze opiekuna

Czas trwania:
1 czerwca - 31 października 2016

Budżet:
27 900 PLN

Źródło finansowania:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Koordynator:
Agnieszka Kosowicz

E-mail: a.kosowicz@forummigracyjne.org

Data wprowadzenia:
2017-06-26 21:10:49

Data modyfikacji:
2017-06-26 21:10:49

Status:
Archiwalny