Integracja cudzoziemców w Polsce

Projekt: Moja kariera w Polsce II

Opis:

Projekt „Moja kariera w Polsce” jest prowadzony we współpracy z Instytutem Spraw Publicznych. W ramach projektu podejmujemy działania, które pomagają cudzoziemcom pozyskać wiedzę i umiejętności umożliwiające wejście na oficjalny rynek pracy tj.: uzyskanie legalnego zatrudnienia albo otwarcie i prowadzenie własnej firmy.

Cel projektu:

 • zwiększenie wiedzy i umiejętności cudzoziemców w zakresie podejmowania legalnej pracy w Polsce
 • zwiększenie wiedzy i umiejętności cudzoziemców w zakresie otwierania i prowadzanie w Polsce własnej firmy
 • opracowanie kompleksowych materiałów edukacyjnych z zakresu poszukiwania zatrudnienia w Polsce oraz otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
 • opracowanie materiałów dla pracodawców zatrudniających lub planujących zatrudnić cudzoziemca.

Działania:

  Opracowanie i dystrybucję broszury informacyjnej dla polskich pracodawców
 • Sesje preorientacyjne z doradcą zawodowym
  -Szkolenia kierunkowe (do wyboru w zależności od planów zawodowych cudzoziemca): Szkolenie „Ja na polskim rynku pracy” lub szkolenie „Moja firma w Polsce” (ISP).
  - Szkolenia motywacyjno-adaptacyjne (dla wszystkich uczestników projektu) (ISP)
  - Konsultacje z doradcą prawnym, doradcą zawodowym oraz ekspertami ds. samozatrudnienia i ds. księgowości.

Czas trwania:
sierpień 2015-lipiec 2017

Budżet:
698 300 PLN

Źródło finansowania:
Fundusz Azylu, Migracji i Intergacji

Partnerzy:
Instytut Spraw Publicznych

Biuro:
Szpitalna 5/14

Koordynator:
Agnieszka Kosowicz (PFM), Dominika Potkańska (ISP)

E-mail: a.kosowicz@forummigracyjne.org

Obszar działania:
integracja na rynku pracy

Data wprowadzenia:
2017-10-24 09:41:11

Data modyfikacji:
2017-10-24 09:41:11

Status:
Archiwalny