Integracja cudzoziemców w Polsce

Projekt: Jestem Mamą w Polsce - II edycja

Opis:

W drugiej edycji projektu "Jestem mamą w Polsce" prowadzimy międzykulturowe szkoły rodzenia oraz wspieramy psychologicznie mamy-cudzoziemki, które ubiegają się w Polsce o ochronę międzynarodową.

Cel projektu:

- pomoc kobietom-migrantkom w przygotowaniu się do porodu i opieki nad noworodkiem w Polsce

- wsparcie psychologiczne dla kobiet-migrantek i ich dzieci.

Działania:
Aktywności skierowane do kobiet ubiegających się o ochronę międzynarodową i kobiet-migrantek:

- cyklicznie organizowane Międzykulturowe Szkoły Rodzenia,

- grupy wsparcia

- konsultacje psychologiczne

- spotkania ze specjalistami (m. in. logopeda, dietetyk, pediatra).

Rezultaty:

Międzykulturowe Szkoły Rodzenia będą dostępne dla co najmniej 30 kobiet (Ukrainek, Wietnamek, kobiet innych narodowości).

Przygotowana będzie broszura "Jesteśmy rodzicami w Polsce" dla cudzoziemców wychowujących dzieci w Polsce.

Budżet:
644 782,50 PLN

Źródło finansowania:
Fundusz Azylu, Migracji i Intergacji

Partnerzy:
Instytut Spraw Publicznych

Koordynator:
Karolina Czerwińska (PFM), Karolina Grot (ISP)

E-mail: k.czerwinska@forummigracyjne.org

Obszar działania:
Integracja

Data wprowadzenia:
2017-10-24 09:40:55

Data modyfikacji:
2017-10-24 09:40:55

Status:
Archiwalny