Edukacja cudzoziemców w Polsce

Projekt: Jestem Mamą w Polsce. Grupa wsparcia dla mam

Opis:

Projekt „Jestem Mamą w Polsce. Grupa wsparcia dla mam” jest odpowiedzią na potrzeby młodych kobiet-migrantek, które nie doświadczyły dotąd macierzyństwa. Jednocześnie, będąc cudzoziemkami, nie mają one kontaktu z naturalnym kręgiem wsparcia, jakie młoda mama ma we własnym kraju w rodzinie i przyjaciołach. Organizujemy grupy wsparcia dla mam-migrantek, dzięki którym wzmacniamy ich kompetencje na początku macierzyństwa.

Cel projektu:
- poprawa wiedzy kobiet-migrantek na temat pielęgnacji niemowlęcia, dostępnej oferty opieki medycznej i socjalnej, co z kolei poprawi stan zdrowia i samopoczucia matek i dzieci; - udzielenie wsparcia psychologicznego i zapobieżenie zagrożeniom płynącym z depresji poporodowej czy trudnościom w odnalezieniu się w nowej roli; - poprawa świadomości mam-migrantek na temat praw dziecka, metod wychowawczych i wychowywania dzieci bez przemocy.

Działania:
- trzy edycje międzykulturowej grupy wsparcia dla mam-migrantek.

Czas trwania:
01.10.2014 - 30.06.2015

Budżet:
25 500 zł

Źródło finansowania:
Projekt "Jestem mamą w Polsce. Grupa wsparcia" jest finansowany ze środków The Velux Foundation w ramach programu "Bezpieczne dzieciństwo" Fundacji Dzieci Niczyje.

Partnerzy:
Fundacja Rodzić po Ludzku

Koordynator:
Karolina Czerwińska

Data wprowadzenia:
2016-06-09 13:21:12

Data modyfikacji:
2016-06-09 13:21:12

Status:
Archiwalny