Integracja cudzoziemców w Polsce

Projekt: Od tolerancji do integracji

Opis:

Projekt skierowany do społeczności, w których działają ośrodki dla cudzoziemców wnioskujących o status uchodźcy. Pomagamy tam ludziom lepiej się poznać i zrozumieć, a także sprawić, że zarówno Polacy jak cudzoziemcy będą lepiej czuli się w swoim sąsiedztwie.

Cel projektu:
Celem projektu jest budowanie otwartości i zrozumienia dla cudzoziemców, przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji, rasizmu i ksenofobii tam, gdzie uchodźcy i Polacy spotykają się najczęściej.

Działania:
Projekt obejmuje cztery obszary działań:

Szkoła tolerancji - międzykulturowe warsztaty w szkołach, w których uczą się razem dzieci polskie i cudzoziemskie. Po warsztatach dzieci przygotują własne inicjatywy integracyjne. Autorzy najlepszej inicjatywy będą zaproszeni w nagrodę na wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik i różne międzykulturowe niespodzianki.

Aktywni dla tolerancji - to część projektu skierowana do dziennikarzy. Grupa dziennikarzy będzie mogła prześledzić drogę uchodźców w Polsce począwszy od granicy. Indywidualnym dziennikarzom oferujemy spotkania z ekspertami i możliwość odwiedzenia ośrodka dla cudzoziemców.

Liderzy tolerancji - oferujemy spotkania informacyjne dla tych grup w lokalnym środowisku, które sobie tego życzą. Spotykamy się ze strażnikami miejskimi, nauczycielami, pracownikami administracji, wójtami, sołtysami, harcerzami, wolontariuszami - wszystkimi, dla których budowanie tolerancji w swoim środowisku jest ważne.

Tolerancja: widzę i słyszę-kampania informacyjna promująca tolerancję. Kampania będzie przygotowana w oparciu o dzieła lokalnych młodych twórców. Zapraszamy młodych do budowania przekazów o tolerancji. Najlepsze z nich wykorzystamy do przygotowania kampanii medialnych i promocyjnych.

Rezultaty:

W ramach projektu zaplanowanych jest:

  • 20 warsztatów międzykulturowych, których efektem będzie co najmniej 10 własnych inicjatyw dzieci, jedna grupa pojedzie na wycieczkę-nagrodę,
  • wizyta studyjna dla 8 dziennikarzy,
  • indywidualne spotkania/wizyty dla 5 dziennikarzy,
  • 20 spotkań informacyjnych dla lokalnych społeczności (różnych grup),
  • kampania informacyjna

Czas trwania:
1 marca 2014 - lipiec 2015

Budżet:
314 738 PLN

Źródło finansowania:
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Partnerzy:
Urząd do spraw Cudzoziemców, Fundacja dla Somalii

Biuro:
Izabelin

Koordynator:
Agnieszka Kosowicz, Gaweł Walczak

E-mail: a.kosowicz@forummigracyjne.org, g.walczak@forummigracyjne.org

Obszar działania:
integracja

Data wprowadzenia:
2016-05-19 11:50:43

Data modyfikacji:
2016-05-19 11:50:43

Status:
Archiwalny