Integracja cudzoziemców w Polsce

Projekt: Moja kariera w Polsce

Opis:

Projekt „Moja kariera w Polsce” jest prowadzony we współpracy z Instytutem Spraw Publicznych. Polega na stworzeniu cudzoziemcom możliwości pozyskania wiedzy i umiejętności umożliwiających wejście na oficjalny rynek pracy tj.: uzyskanie legalnego zatrudnienia albo otwarcie i prowadzenie własnej firmy.

Cel projektu:

 • zwiększenie wiedzy i umiejętności cudzoziemców w zakresie podejmowania legalnej pracy w Polsce
 • zwiększenie wiedzy i umiejętności cudzoziemców w zakresie otwierania i prowadzanie w Polsce własnej firmy
 • opracowanie kompleksowych materiałów edukacyjnych z zakresu poszukiwania zatrudnienia w Polsce oraz otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Działania:

 • Socjologiczne badania jakościowe (ISP),
 • Opracowanie i dystrybucję Przewodnika dla cudzoziemców: „Pracuję w Polsce”
 • Opracowanie i dystrybucję broszury informacyjnej dla polskich pracodawców
 • Sesje preorientacyjne z doradcą zawodowym
  -Szkolenia kierunkowe (do wyboru w zależności od planów zawodowych cudzoziemca): Szkolenie „Ja na polskim rynku pracy” lub szkolenie „Moja firma w Polsce”.
  - Szkolenia motywacyjno-adaptacyjne (dla wszystkich uczestników projektu)
  - Konsultacje z doradcą prawnym, doradcą zawodowym oraz ekspertami ds. samozatrudnienia i ds. księgowości.

Czas trwania:
styczeń 2014 – czerwiec 2015

Budżet:
304 675 PLN

Źródło finansowania:
Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżet państwa

Partnerzy:
Instytut Spraw Publicznych

Biuro:
Izabelin

Koordynator:
Gaweł Walczak

E-mail: g.walczak@forummigracyjne.org

Obszar działania:
integracja na rynku pracy

Data wprowadzenia:
2015-09-04 10:53:15

Data modyfikacji:
2015-09-04 10:53:15

Status:
Archiwalny