Integracja cudzoziemców w Polsce

Projekt: Jestem Mamą w Polsce

Opis:

Międzykulturowe szkoły rodzenia dla kobiet-migrantek, które w Polsce spodziewają się dziecka, a także dla polskich położnych - o pracy z cudzoziemską pacjentką.

Cel projektu:
Celem projektu jest pomoc kobietom w przygotowaniu się do porodu i opieki nad noworodkiem w Polsce. Pracujemy też z położnymi - aby powiedzieć im o różnicach kulturowych, które mają wpływ na zdrowie i samopoczucie cudzoziemskiej młodej mamy.

Działania:

- trzy edycje Międzykulturowej Szkoły Rodzenia, obejmujące wizyty zapoznawcze w polskich szpitalach,

- dwie edycje warsztatów międzykulturowych dla polskich położnych.

Rezultaty:

Międzykulturowe Szkoły Rodzenia będą dostępne dla co najmniej 30 kobiet (Ukrainek, Wietnamek, kobiet innych narodowości).

W warsztatach dla położnych weźmie udział około 40 położnych.

Przygotowana będzie broszura "Jestem mamą w Polsce", oraz ulotka dotycząca opieki nad pacjentką pochodzącą z innej kultury dla polskiego personelu medycznego.

Czas trwania:
1 stycznia 2014 - 30 czerwca 2015

Budżet:
300 438 PLN

Źródło finansowania:
Europejski Fundusz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżet państwa

Partnerzy:
Fundacja Rodzić po Ludzku

Biuro:
Izabelin

Koordynator:
Agnieszka Kosowicz

E-mail: a.kosowicz@forummigracyjne.org

Obszar działania:
Integracja

Data wprowadzenia:
2015-09-04 10:52:48

Data modyfikacji:
2015-09-04 10:52:48

Status:
Archiwalny