Informacja

Projekt: Migroteka 2

Opis:

Projekt wyposaża sieć polskich bibliotek w literaturę dotyczącą migracji i międzykulturowości. Dodatkowo w bibliotekach organizujemy warsztaty międzykulturowe.

Cel projektu:

- upowszechnienie wiedzy o migracji w Polsce,
- zainteresowanie międzykulturowością lokalnych środowisk, w których żyją cudzoziemcy,
- włączenie cudzoziemców do polskiego życia kulturalnego poprzez promocję czytania.

Działania:

- zakup książek dotyczących migracji i międzykulturowości w języku polskim i angielskim dla 15 bibliotek,
- 10 warsztatów międzykulturowych w wybranych bibliotekach.

Rezultaty:
Projekt wspiera aktywizację lokalnych środowisk, w których mieszkają migranci. Pomaga ludziom porozumieć się ponad granicami kulturowymi. Angażuje Polaków i cudzoziemców we wspólne spotkanie z literaturą.

Czas trwania:
1 stycznia - 31 grudnia 2014

Budżet:
176 636 PLN

Źródło finansowania:
Europejski Fundusz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżet państwa

Biuro:
Izabelin

Koordynator:
Agnieszka Kosowicz

E-mail: a.kosowicz@forummigracyjne.org

Obszar działania:
Polska

Data wprowadzenia:
2016-06-09 13:21:38

Data modyfikacji:
2016-06-09 13:21:38

Status:
Archiwalny