Analizy i badania

Projekt: Analiza sytuacji w szkołach kształcących dzieci cudzoziemskie na Targówku

Opis:

Był to pierwszy projekt zrealizowany wspólnie z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Polegał on na przeprowadzeniu badań terenowych w wybranych placówkach oświatowych w Warszawie przez grupę studentów w ramach ich zajęć pt. „Antropologia stosowana”. W wyniku tych badań powstał raport „Relacje i konflikty między uchodźcami oraz Polakami.”.

Cel projektu:

  • Analiza sytuacji w dwóch warszawskich szkołach pod kątem relacji między uczniami polskimi i cudzoziemskimi
  • Określenie potencjalnych kierunków działania PFM w badanych placówkach.

Działania:
W ramach projektu grupa studentów przeprowadziła pogłębione wywiady etnograficzne z mieszkańcami ośrodka dla cudzoziemców na warszawskim Targówku, pracownikami tego ośrodka oraz pracownikami dwóch wybranych szkół.

Rezultaty:
Efektem projektu był raport opracowany przez studentów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Raport ma charakter wewnętrzny. Był przygotowany w celu planowania pracy PFM w środowisku wokół ośrodka.

Czas trwania:
luty – wrzesień 2012

Budżet:
projekt oparty o wolontariat

Partnerzy:
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski

Biuro:
Izabelin

Koordynator:
Gaweł Walczak

E-mail: g.walczak@forummigracyjne.org

Data wprowadzenia:
2015-03-31 15:11:11

Data modyfikacji:
2015-03-31 15:11:11

Status:
Archiwalny