Analizy i badania

Projekt: Analiza działań szkolnych pedagogów i psychologów z dziećmi cudzoziemskimi

Opis:

Poniższe działania zostały przeprowadzone wraz z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UW w ramach projektu „Szkoła integracji międzykulturowej” finansowanego z Europejskiego Funduszu Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Polegał on na zrealizowaniu badań terenowych w wybranych placówkach oświatowych w Warszawie przez grupę studentów w ramach ich zajęć pt. „Antropologia stosowana”. W wyniku tych badań powstał raport „Sytuacja dzieci cudzoziemskich z perspektywy psychologów i pedagogów szkolnych”.

Cel projektu:

  • Analiza działań polskich psychologów i pedagogów szkolnych z dziećmi cudzoziemskimi
  • Określenie potrzeb psychologów i pedagogów szkolnych w celu przygotowania szkoleń prowadzonych w ramach projektu „Szkoła integracji międzykulturowej”

Działania:
W ramach projektu grupa studentów przeprowadziła pogłębione wywiady etnograficzne z pedagogami i psychologami pracującymi w pięciu wybranych szkołach w Warszawie (jednym zespole szkolno-przedszkolnym, dwóch szkołach podstawowych i dwóch gimnazjach).

Rezultaty:
Efektem projektu był raport opracowany przez studentów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW.

Czas trwania:
luty – wrzesień 2013

Budżet:
0 PLN

Źródło finansowania:
wolontariat

Partnerzy:
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski

Biuro:
Izabelin

Koordynator:
Gaweł Walczak

E-mail: g.walczak@forummigracyjne.org

Data wprowadzenia:
2013-10-28 14:40:39

Data modyfikacji:
2013-10-28 14:40:39

Status:
Archiwalny