Analizy i badania

Projekt: Program wsparcia rodzin podzielonych przez migrację - program szkoleniowy

Opis:

Projekt polega na wymianie doświadczeń różnych europejskich organizacji w pracy z rodzinami międzykulturowymi w Europie.

Cel projektu:

Celem serii spotkań jest zbudowanie sieci współpracy organizacji, które pomagają rodzinom międzykulturowym w różnych krajach.

Projekt służy też zbudowaniu modułu szkoleniowego na temat potrzeb rodzin podzielonych przez migrację w oparciu o doświadczenia uczestniczących państw.

Działania:

  • specjalistyczne spotkania w 7 państwach europejskich
  • W Polsce - spotkanie na temat relacji między zawieraniem małżeństw a legalizacją pobytu małżonka-cudzoziemca.
  • wymiana dobrych praktyk i informacji.

Rezultaty:

W Polsce, rezultatem projektu było spotkanie eksperckie poświęcone dwóm zagadnieniom:

  • trudnościom w legalizacji pobytu rodzin polsko-cudzoziemskich,
  • sytuacji dzieci pozostawionych bez odpowiedniej opieki w Polsce przez migrujących rodziców.

Zobacz także

Czas trwania:
1 sierpnia 2013 - 31 lipca 2015

Budżet:
16000 euro

Źródło finansowania:
Grundtvig, program Uczenie się przez całe życie

Partnerzy:

L’Albero della Vita Foundation – IT
Association ALC – FR
Partners Bulgaria Foundation – BG
Teia Amiga – PT
Soleterre - IT
Afyonkarahisar Barusi - TR

Biuro:
Izabelin

Koordynator:
Agnieszka Kosowicz

E-mail: a.kosowicz@forummigracyjne.org

Data wprowadzenia:
2015-11-10 13:23:48

Data modyfikacji:
2015-11-10 13:23:48

Status:
Archiwalny