Edukacja cudzoziemców w Polsce

Projekt: Szkoła Integracji Międzykulturowej

Opis:

Szkoła Integracji Międzykulturowej to projekt skierowany do szkolnych psychologów i pedagogów pracujących z dziećmi cudzoziemskimi. Składa się on z cyklu szkoleń dla profesjonalistów oraz warsztatów dla uczniów w klasach międzykulturowych. Dodatkowo, obejmuje analizę doświadczeń polskich i zagranicznych psychologów w pracy z cudzoziemcami w szkole.

Cel projektu:

1. Zwiększenie wiedzy i umiejętności psychologów i pedagogów w zakresie wspierania procesów integracji międzykulturowej w szkole;
2. Wsparcie uczestników w realizowaniu w swoich szkołach działań i wprowadzania zmian wspomagających edukację i integrację międzykulturową;
3. Opracowanie i rozpropagowanie specjalistycznych materiałów edukacyjnych, które pomogą kolejnym grupom psychologów i pedagogów szkolnych we wspieraniu cudzoziemskich dzieci w polskich szkołach.

Działania:

Zadania PFM w projekcie obejmują:


1. Publikacja: analiza doświadczeń psychologów i pedagogów szkolnych pod kątem wspierania dzieci cudzoziemskich;
2. Wizyty studyjne do Szwecji.
3. Szkolenia dla psychologów i pedagogów z kompetencji międzykulturowych.
4. Warsztaty międzykulturowe w szkołach (prowadzone przez psychologów i pedagogów przy wsparciu PFM).
5. Publikacja - dobre praktyki i wskazówki dla psychologów i pedagogów ze szkół kształcących dzieci pochodzące z różnych kultur.

Rezultaty:

  • 400 egz. publikacji dla psychologów i pedagogów szkolnych,
  • 1 analiza na temat doświadczeń w pracy z dziećmi cudzoziemskimi (dostępna online),
  • 2 wizyty studyjne do Szwecji dla 16 uczestników,
  • 100 uczestników w warsztatach/szkoleniach międzykulturowych,
  • zajęcia szkolne o charakterze międzykulturowym dla 250 dzieci o różnym pochodzeniu etnicznym i narodowym.

Czas trwania:
styczeń 2013-czerwiec 2014

Budżet:
278 788 zł

Źródło finansowania:
Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Pańsw Trzecich oraz budżet Państwa

Biuro:
Izabelin

Koordynator:
Gaweł Walczak

E-mail: g.walczak@forummigracyjne.org

Obszar działania:
Polska

Data wprowadzenia:
2015-09-04 10:53:30

Data modyfikacji:
2015-09-04 10:53:30

Status:
Archiwalny