Integracja cudzoziemców w Polsce

Projekt: Uchodźcy - moi sąsiedzi

Opis:

Projekt skierowany na wsparcie środowisk, w których funkcjonują ośrodki dla cudzoziemców ubiegających się w Polsce o status uchodźcy.

Cel projektu:

  • wyposażyć lokalną administrację i środowisko w informacje na temat uchodźców i ośrodków dla cudzoziemców
  • umożliwić cudzoziemcom orientację w najbliższej okolicy
  • budować lokalną świadomość na temat uchodźców
  • pomóc lokalnym mediom i organizacjom pozarządowym wspierać integrację międzykulturową w lokalnym środowisku.

Działania:

  • przygotowanie plakatów i ulotek informacyjnych na temat uchodźców;
  • prowadzenie spotkań informacyjnych dla różnych grup odbiorców w lokalnych środowiskach (zrealizowano jedno spotkanie - dla nauczycieli w Białej Podlaskiej);
  • przygotowanie wizyt studyjnych dla dziennikarzy lokalnych mediów i lokalnych organizacji pozarządowych na temat uchodźstwa i ochrony międzynarodowej w Polsce;
  • przygotowanie pakietu informacyjnego dla lokalnej administracji na temat ośrodków dla uchodźców, praw i obowiązków uchodźców oraz lokalnych zobowowiązań wobec tej grupy migrantów;
  • przeprowadzenie wizyt zapoznawczych dla cudzoziemców po lokalnej okolicy.

Działania oznaczone boldem zostały już zrealizowane.

Rezultaty:

Lepsze relacje społeczne między cudzoziemcami oczekującymi na status uchodźcy a lokalną społecznością.

Pobierz pliki

Czas trwania:
1 stycznia - 31 grudnia 2012

Budżet:
166100 PLN

Źródło finansowania:
Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców oraz budżet państwa, Urząd do spraw Cudzoziemców

Partnerzy:
Urząd do spraw Cudzoziemców

Biuro:
Izabelin

Koordynator:
Agnieszka Kosowicz, Gaweł Walczak

E-mail: a.kosowicz@forummigracyjne.org, g.walczak@forummigracyjne.org

Obszar działania:
Integracja - Polska

Data wprowadzenia:
2015-03-31 15:06:45

Data modyfikacji:
2015-03-31 15:06:45

Status:
Archiwalny