Informacja

Projekt: Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2

Opis:

Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2 to kontynuacja projektu, który składa się z różnorodnych działań informacyjnych i poradniczych. Zadaniem PFM w tym projekcie (prowadzonym w partnerstwie z Wojewodą Mazowieckim oraz Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej) jest udzielanie cudzoziemcom informacji na temat ich praw i obowiązków w Polsce.

Cel projektu:

Celem projektu jest zapewnienie migrantom rzetelnej informacji i poradnictwa prawnego i integracyjnego - aby mogli dochodzić swoich praw i lepiej korzystać dostępnych przywilejów.

Działania:

Zadania PFM w projekcie obejmują:

  • przygotowywanie ulotek i plakatów informacyjnych w pieciu językach;
  • prowadzenie Infolinii Migracyjnej - udzielanie informacji i porad online.

Rezultaty:

  • 6 ulotek rocznie, wydanych w pięciu językach: polskim, rosyjskim, angielskim, wietnamskim i arabskim;
  • Prowadzenie infolinii migracyjnej - udzielenie 200 porad rocznie.

Czas trwania:
1 stycznia 2012 - 31 grudnia 2014

Budżet:
395793 PLN (budżet na trzy lata)

Źródło finansowania:
Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Pańsw Trzecich oraz budżet Państwa, Wojewoda Mazowiecki

Partnerzy:
Wojewoda Mazowiecki, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Biuro:
Izabelin

Koordynator:
Agnieszka Kosowicz

E-mail: a.kosowicz@forummigracyjne.org

Obszar działania:
Województwo mazowieckie. Działania online skierowane do migrantów w całej Polsce.

Data wprowadzenia:
2015-09-04 10:54:48

Data modyfikacji:
2015-09-04 10:54:48

Status:
Archiwalny