Integracja cudzoziemców w Polsce

Projekt: Międzykulturowe Centrum Rozwoju i Edukacji - Warszawa Białołęka

Opis:

Wsparcie procesu integracji polskich i cudzoziemskich mieszkańców warszawskiej dzielnicy Białołęka.

Cel projektu:

 • stworzenie dla mieszkańców dzielnicy Białołęka płaszczyzny do spotkań i lepszego poznania się mieszkańców pochodzących z różnych kultur,
 • wzmacnianie w lokalnej społeczności umiejętności budowania dialogu międzykulturowego,
 • kształtowanie wśród dorosłych i małych mieszkańców Białołęki umiejętności skutecznego radzenia sobie z nieporozumieniami mającymi podłoże kulturowe.

Działania:

 • Warsztaty: strategie rozwiązywania konfliktów w środowisku międzykulturowym dla specjalistów ( pracowników socjalnych, animatorów i lokalnych aktywistów) oraz dla mieszkańców Białołęki-uczestników projektu,
 • Warsztaty dla nauczycieli i wychowawców klas międzykulturowych
 • Zajęcia sportowe, artystyczne i edukacyjne: manualne, teatralne, taneczne, wokalne, dziennikarskie i inne,
 • Warsztaty kompetencji wychowawczych i porozumiewania się bez przemocy, a także radzenia sobie ze stresem, planowania przyszłości i rozwoju zawodowego,
 • Wycieczki, wyjścia, wyjazdy – zorientowane na poznanie różnorodności kultur na Białołęce, w Warszawie i okolicach,
 • Cykliczne imprezy międzykulturowe, związane z kulturami mieszkańców dzielnicy,
 • Konkurs na inicjatywy podejmowane przez międzykulturowe drużyny,
 • Wystawa fotograficzna oraz publikacja (broszura) na temat międzykulturowej społeczności Białołęki.

  Rezultaty:

  • zwiększenie świadomość nauczycieli, pracowników społecznych i przedstawicieli mediów i władz lokalnych na Białołęce w zakresie integracji międzykulturowej,
  • lepsze poznanie się, poznanie się i wzmocnienie wzajemnych przyjacielskich relacji wśród ludzi różnych kultur – mieszkańców dzielnicy Białołęka,
  • zwiększenie wzajemnego zaufania Polaków i cudzoziemców biorących udział w projekcie,
  • zaopatrzenie uczestników projektu w wiedzę i umiejętności niezbędne do bezkonfliktowego porozumiewania się z innymi,
  • zwiększenie kompetencji rodziców w zakresie konstruktywnego rozwiązywania konfliktów oraz umiejętności przekazywania tej wiedzy swoim dzieciom.

 • Czas trwania:
  maj 2011 – kwiecień 2012

  Budżet:
  100 000 PLN

  Źródło finansowania:
  Projekt finansowany ze środków otrzymanych w ramach programu Demokracja w Działaniu Fundacji im. Stefana Batorego.

  Partnerzy:
  Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m st. Warszawy

  Biuro:
  Izabelin

  Koordynator:
  Zuzanna Rejmer

  E-mail: z.rejmer@forummigracyjne.org

  Data wprowadzenia:
  2015-03-31 15:05:23

  Data modyfikacji:
  2015-03-31 15:05:23

  Status:
  Archiwalny