Integracja cudzoziemców w Polsce

Projekt: Budowanie dobrych relacji sąsiedzkich - Podkowa Leśna/Dębak

Opis:

PFM jest partnerem tego projektu, którego głównym realizatorem jest Stowarzyszenie Praktyków Kultury.

Projekt polega na budowaniu lokalnej wiedzy i kompetencji do pracy z cudzoziemcami - a także tworzenia przestrzeni do wspólnych działań, głównie artystycznych, Polaków i uchodźców.

Cel projektu:

  • wsparcie integracji uchodźców z lokalną społecznością w dwóch podwarszawskich miejscowościach: Brwinowie i Podkowie Leśnej
  • utworzenie szkolnych grup teatralnych z udziałem dzieci polskich i cudzoziemskich
  • utworzenie sieci współpracy organizacji i instytucji administracji publicznej działających na rzecz uchodźców w Brwinowie i Podkowie Leśnej

Działania:

  • praca twórcza z integracyjną grupą dzieci i młodzieży z Brwinowa i Podkowy Leśnej oraz z ośrodków dla uchodźców w Dębaku i Mosznej
  • stworzenie sieci współpracy między ośrodkami dla uchodźców, placówkami oświatowymi i innymi instytucjami publicznymi (w tym administracją samorządową) istotnymi z punktu widzenia pokojowego funkcjonowania uchodźców w ramach społeczności lokalnej

Rezultaty:

Lepsze relacje społeczne między uchodźcami a lokalną społecznością.

Czas trwania:
sierpień 2011 – czerwiec 2012

Budżet:
100.000 PLN (cały projekt wspólnie z FPK)

Źródło finansowania:
Fundacja Stefana Batorego

Partnerzy:
Projekt prowadzi Stowarzyszenie Praktyków Kultury w partnerstwie z Fundacją Polskie Forum Migracyjne.

Biuro:
Izabelin

Koordynator:
Gaweł Walczak

E-mail: g.walczak@forummigracyjne.org

Obszar działania:
Integracja w środowisku Brwinów/Podkowa Leśna.

Data wprowadzenia:
2013-05-06 13:56:29

Data modyfikacji:
2013-05-06 13:56:29

Status:
Archiwalny