Integracja cudzoziemców w Polsce

Projekt: Integracja wokół ośrodków dla uchodźców

Opis:

Akcja informacyjna na temat uchodźców w miejscowościach, w których uruchamiane są nowe ośrodki dla uchodźców.

Cel projektu:
Tworzenie dobrego klimatu wokół nowo powstających ośrodków oraz informowanie lokalnej społeczności na temat cudzoziemskich sąsiadów.

Działania:

  • spotkania otwarte dla mieszkańców
  • spotkania dla lokalnych władz i służb
  • spotkania dla mediów i organizacji pozarządowych
  • spotkania w szkołach, które będą uczyły dzieci cudzoziemskie.
  • publikacja ulotki informacyjnej na temat ośrodków i uchodźców.

Rezultaty:

Przekazanie rzetelnej wiedzy na temat uchodźców i funkcjonowania ośrodków lokalnym środowiskom, które goszczą te ośrodki.

Czas trwania:
listopad-grudzień 2010

Budżet:
11900 PLN

Źródło finansowania:
Urząd do Spraw Cudzoziemców

Partnerzy:

Urząd do Spraw CudzoziemcówBiuro:
Izabelin

Koordynator:
Agnieszka Kosowicz

E-mail: a.kosowicz@forummigracyjne.org

Obszar działania:
Grotniki/Zgierz, Targówek w Warszawie

Data wprowadzenia:
2013-05-06 13:56:15

Data modyfikacji:
2013-05-06 13:56:15

Status:
Archiwalny