Edukacja cudzoziemców w Polsce

Projekt: I Ty możesz zdobyć wykształcenie w Warszawie!

Opis:

Wsparcie edukacji młodzieży cudzoziemskiej w Warszawie.

Cel projektu:

 • stworzenie oferty edukacyjnej dla młodzieży cudozoziemskiej ubiegającej się o status uchodźcy i objętej ochroną w Polsce
 • motywacja uczniów cudzoziemskich do podjęcia nauki
 • wsparcie wybranej szkoły, która naucza młodzież cudzoziemską
 • zebranie dobrych praktyk w dziedzinie edukacji młodzieży w innych krajach oraz promocja tych praktyk wśród polskich szkół.

Działania:

 • wizyty studyjne dla warszawskich nauczycieli i ekspertów od edukacji do krajów o większych doświadczeniach w kształceniu młodzieży cudzoziemskiej
 • przygotowanie ekspertyzy na temat międzynarodowych doświadczeń w tej dziedzinie
 • przygotowanie podręcznika dla nauczycieli kształcących dzieci cudzoziemskie
 • wsparcie wybranej warszawskiej szkoły (zajęcia dla kadry pedagogicznej i polskich uczniów)
 • przygotowanie uczniów cudzoziemskich do podjęcia edukacji: zajęcia motywacyjne i dotyczące międzykulturowości
 • nauka języka polskiego dla cudzoziemców
 • wsparcie uczniów cudzoziemskich podczas roku szkolnego: psychologicze i edukacyjne.

  Rezultaty:

 • 4 wizyty studyjne do Niemiec, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i na Cypr, dla 15 uczestników.
 • analiza doświadczeń krajów europejskich w dziedzinie kształcenia dzieci cudzoziemskich
 • Inny w polskiej szkole. Podręcznik dla nauczycieli pracujących z uczniami cudzoziemskimi - publikacja 1400 egzemplarzy książki, która będzie też dostępna online
 • wsparcie 60 uczniów cudzoziemskich
 • przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli i uczniów w wybranej szkole
 • indywidualne i grupowe konsultacje międzykulturowe dla uczniów i nauczycieli w ciągu roku szkolnego (200 godzin)
 • prowadzenie 6 godzin języka polskiego dla cudzoziemskich uczniów tygodniowo (w wybranej warszawskiej szkole).

 • Czas trwania:
  grudzień 2009 - grudzień 2011

  Budżet:
  325 237 PLN

  Źródło finansowania:
  Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców, budżet państwa, Biuro Edukacji Miasta stołecznego Warszawy

  Partnerzy:
  Biuro Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy

  Biuro:
  Izabelin

  Koordynator:
  Agnieszka Kosowicz

  E-mail: a.kosowicz@forummigracyjne.org

  Obszar działania:
  Warszawa

  Data wprowadzenia:
  2015-03-31 15:10:26

  Data modyfikacji:
  2015-03-31 15:10:26

  Status:
  Archiwalny