Integracja cudzoziemców w Polsce

Projekt: Brwinów: moje okno na świat

Opis:

Inicjatywa na rzecz budowania dobrych relacji miedzy środowiskiem lokalnym a mieszkańcami ośrodka dla cudzoziemców w Mosznej/Brwinowie.

Cel projektu:

Celem projektu jest wsparcie lokalnego środowiska wokół ośrodka dla cudzoziemców ubiegających się o status uchodźcy.

Projekt zapewnia cudzoziemcom i Polakom możliwość wspólnego poznawania innych kultur i uczenia się życia w wielokulturowym świecie.

Capoeira jest elementem, który nie tylko daje dzieciom możliwość poznania innej kultury - ale też wyładowania energii i rozładowania stresu, który przeżywają w związku ze swoją trudną sytuacją życiową.

Działania:

Projekt obejmuje cykl warsztatów dotyczących życia w wielokulturowym świecie dla dzieci: cudzoziemców i Polaków.

W Zespole Szkół nr. 1 w Brwinowie powstanie Klub Brwinów: moje okno na świat, który da dzieciom i młodzieży możliwość kontaktu z różnymi kulturami. Spotkania Klubu odbywają się w brwinowskiej szkole raz w miesiącu.

W ramach projektu prowadzimy w szkole warsztaty capoeira, a także warsztaty plastyczne.

Elementem projektu jest warsztat na temat międzykulturowości dla chętnych nauczycieli.

Rezultaty:

Planowany rezultat projektu to poprawa relacji między dziećmi polskimi i cudzoziemskimi w szkole w Brwinowie, a także zwiększenie wyrozumiałości obu grup rodziców dla różnic kulturowych. Spodziewamy się, że działania poprawią warunki nauczania wszystkich dzieci w szkole objętej projektem i dadzą im lepsze warunki rozwoju.

Czas trwania:
wrzesień 2009 - czerwiec 2010

Budżet:
84 000 PLN

Źródło finansowania:
FIO

Partnerzy:

Zespół Szkół nr. 1 w Brwinowie.


Fundacao Internacional Capoeira Artes das Gerais
Urząd do spraw Cudzoziemców

Biuro:
Izabelin

Koordynator:
Zuzanna Rejmer

E-mail: z.rejmer@forummigracyjne.org

Obszar działania:
Integracja cudzoziemców

Data wprowadzenia:
2011-01-14 09:41:42

Data modyfikacji:
2011-01-14 09:41:42

Status:
Archiwalny