Informacja

Projekt: Film dla cudzoziemców (Prawnicy na rzecz Uchodźców IV)

Opis:

Projekt polega na przygotowaniu filmu edukacyjno-instruktażowego dla cudzoziemców objętych ochroną w Polsce. Film pokazuje, jak działają różne obszary życia społecznego w Polsce: rynek pracy, system edukacji, system pomocy społecznej i integracyjnej, ochrona zdrowia, na czym polegają różnice kulturowe.

Cykl krótkich filmów dotyczących wymienionych obszarów będzie przedstawiał prawa i obowiązki cudzoziemców w danym kontekście.

Film przygotowany w języku rosyjskim będzie przygotowany (na płycie CD) w drugiej połowie 2009 roku.

Cel projektu:

Celem projektu jest przygotowanie przystępnej informacji dla cudzoziemców na temat kluczowych (z perspektywy integracji) aspektów funkcjonowania polskiego społeczeństwa.

Filmy mają na celu pomóc cudzoziemcom zrozumieć, jak mogą korzystać z tego, co Polska ma im do zaoferowania: jak zapisać dziecko do szkoły, jak szukać pracy, jakie możliwości pomocy daje polski system ochrony zdrowia itp.

Ze względu na to, że wśród populacji osób objętych ochroną stosunkowo dużo jest osób słabo wykształconych, materiał filmowy będzie skuteczniejszym środkiem przekazu niż ulotka. Jednocześnie, wykorzystanie w materiale filmowym wypowiedzi cudzoziemców da tej publikacji dodatkową wiarygodność.

Działania:

Przygotowywana płyta CD obejmowała będzie pięć krótkich filmów na następujące tematy:

  • rynek pracy - szukanie pracy, polska kultura pracy, praca na czarno/na biało;
  • edukacja - jak działa system edukacji, prawa i obowiązki uczniów, oczekiwania wobec rodziców, prawa cudzoziemców w polskiej szkole;
  • ochrona zdrowia - jak działa system ochrony zdrowia, prawa pacjenta, aspekty różnic kulturowych;
  • pomoc integracyjna i socjalna - jak działa indywidualny program integracyjny, na jaką pomoc można liczyć po zakończeniu programu;
  • różnice kulturowe - o różnych systemach wartości, różnicach kulturowych, które utrudniają życie, szoku kulturowym, metodach radzenia sobie w kraju o innej kulturze.

Rezultaty:

Przygotowanie filmowego przewodnika dla cudzoziemców po wybranych obszarach polskiej rzeczywistości - w kontekście potrzeb integracyjnych.

Czas trwania:
styczeń-grudzień 2009

Źródło finansowania:
Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców

Biuro:
Izabelin

Koordynator:
Zuzanna Rejmer

Obszar działania:
Integracja uchodźców w Polsce

Data wprowadzenia:
2011-08-23 23:09:44

Data modyfikacji:
2011-08-23 23:09:44

Status:
Archiwalny