Integracja cudzoziemców w Polsce

Projekt: Integracja uchodźców w małych środowiskach

Opis:

Pilotażowy projekt wsparcia dla lokalnej społeczności goszczącej ośrodek dla uchodźców.

Cel projektu:

Zasadniczym celem projektu jest promowanie postaw tolerancji i zrozumienia dla siebie nawzajem wśród cudzoziemców ubiegających się o status uchodźcy oraz goszczącej cudzoziemców społeczności lokalnej.

Działania:

 • spotkania informacyjne dla cudzoziemców zamieszkałych w ośrodkach (z prawnikiem, ekspertem od spraw międzykulturowych, przedstawicielem lokalnej szkoły itp.)
 • spotkanie informacyjne dla przedstawicieli lokalnej administracji
 • warsztaty miedzykulturowe dla Polaków, którzy ze względu na wykonywany zawód będą pracować z cudzoziemcami (nauczyciele, pracownicy socjalni, personel medyczny itp.)
 • przygotowanie publikacji na temat lokalnego środowiska dla cudzoziemców - w formie ulotek i plakatów

Rezultaty:

Oczekiwany rezultat projektu to wyposażenie przedstawicieli lokalnych instytucji i organizacji w kompetencje potrzebne w pracy z cudzoziemcami.

Z drugiej strony - działania skierowane do cudzoziemców mają podnieść ich świadomość na temat funkcjonowania lokalnej społeczności.

W efekcie, projekt ma doprowadzić do lepszego zrozumienia i pokojowego funkcjonowania obu grup w miejscowości objętej projektem.

Czas trwania:
1.08.08 - 31.12.08

Budżet:
25 000

Źródło finansowania:
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Partnerzy:
 • Urząd do Spraw Cudzoziemców
 • Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

  Biuro:
  Izabelin

  Koordynator:
  Agnieszka Kosowicz

  E-mail: info@forummigracyjne.org

  Obszar działania:
  Integracja cudzoziemców w Polsce

  Data wprowadzenia:
  2015-03-31 15:06:02

  Data modyfikacji:
  2015-03-31 15:06:02

  Status:
  Archiwalny