Informacja

Projekt: Migroteka

Opis:

Migroteka - to pomysł PFM na poprawę świadomości społecznej na temat uchodźców i migrantów w Polsce poprzez poprawę dostępu Polaków do fachowej literatury na temat uchodźstwa, migracji i międzykulturowości.

Migroteka obejmuje 12 księgozbiorów dotyczących migracji, międzykulturowości i uchodźstwa, zlokalizowanych w dziesięciu polskich miastach.

Zbiory Migroteki są dostępne w bibliotekach partnerskich w miejscowościach:

 • Białystok
 • Biała Podlaska
 • Katowice
 • Kraków
 • Lublin
 • Poznań
 • Rzeszów
 • Szczecin
 • Toruń
 • Warszawa (3 zbiory)

W grudniu 2009 r. zbiory w każdej z bibliotek obejmowały około 100 tomów w językach polskim i angielskim.

Baza danych dostępna na naszej stronie w zakładce "Migroteka" pozwala na sprawdzenie, jakie tytuły są dostępne w poszczególnych bibliotekach.

Cel projektu:

Migroteka tworzona jest przede wszystkim z myślą o profesjonalistach pracujących z cudzoziemcami, oraz studentach. Chcemy, by dostęp do rzetelnej wiedzy prowadził do systematycznej poprawy traktowania uchodźców i migrantów w Polsce i lepszego przestrzegania ich praw.

Działania:

Projekt obejmuje dwa zasadnicze kierunki działań:

 • sukcesywne wyposażanie bibliotek w pozyskiwaną literaturę;
 • stworzenie bazy wiedzy na temat migracji dostępnej poprzez internet.

Rezultaty:

Rezultatem projektu jest utworzenie 12 księgozbiorów o tematyce migracyjnej w 10 miastach Polski.

Ostatecznym rezultatem projektu będzie poprawa dostępu do fachowej literatury osobom zainteresowanym tematyką uchodźstwa i migracji w Polsce.

Czas trwania:
wrzesień 2007- grudzień 2009 (dofinansowanie EFI)

Budżet:
64 400 PLN

Źródło finansowania:
Polskie Forum Migracyjne, dotacje książkowe od partnerów, Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżet pańśtwa, darczyńca prywatny

Partnerzy:

Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego
Biblioteka Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Białymstoku
Stowarzyszenie Jeden Świat w Poznaniu
Biblioteka Wojewódzka w Krakowie
Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej
Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie
Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego
Biblioteka Uniwersytetu Szczecińskiego
Książnica Kopernikańska w Toruniu
Biblioteka Migracyjna Fundacji na rzecz Państwa Prawa w Lublinie

oraz darczyńcy książek:
Oxford University Press
Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM)
Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej (MCAZ)
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (SIP)
Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR)
Centrum Pomocy Uchodźcom Polskiej Akcji Humanitarnej
Instytut na rzecz Państwa Prawa
Wydawnictwo Routledge
Austrian Integration Fund
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Wydawnictwo "Czarne"
Stowarzyszenie "Nigdy Więcej"
Fundacja Vox Humana

Biuro:
Izabelin

Koordynator:
Agnieszka Kosowicz

E-mail: a.kosowicz@forummigracyjne.org

Obszar działania:
Integracja cudzoziemców w Polsce

Data wprowadzenia:
2014-03-06 11:13:50

Data modyfikacji:
2014-03-06 11:13:50

Status:
Archiwalny