Integracja cudzoziemców w Polsce

Projekt: Wsparcie uchodźczyń oczekujących dziecka

Opis:

Projekt polegał na udostępnieniu kobietom-uchodźczyniom oraz kobietom objętym innymi formami ochrony w Polsce podstawowych informacji na temat przebiegu ciąży, opiece nad kobietą w ciąży oraz niemowlęciem w Polsce.

Obecnie kobiety-uchodźczynie spodziewające się dzieci nie znają swoich praw, ani też obowiązków opiekuńczych wobec dzieci, na przykład obowiązującego w Polsce kalendarza szczepień. W wyniku braku wiedzy kobiety często nie korzystają z przysługujących im i ich nowo narodzonym dzieciom badań, co może mieć poważne konsekwencje zdrowotne zarówno dla dzieci, jak dla nich samych.

Niedostatek informacji powoduje poczucie niepewności i dyskomfortu u cudzoziemskich matek, wpływa też na jakość opieki nad dziećmi, oraz jakość dialogu między cudzoziemskimi pacjentkami a polskim personelem medycznym. Projekt ma zwiększyć kompetencje matek i poprawić tę sytuację.

Cel projektu:

  • dostarczenie kobietom podstawowych informacji na temat standardu polskiej opieki medycznej nad kobietą w ciąży i niemowlęciem (badania, higiena, szkoły rodzenia, prawa kobiety w ciąży);
  • umożliwienie kobietom odwiedzenie oddziału położniczego w szpitalu i rozmowę z lekarzem/położną na temat porodu w Polsce;
  • umożliwienie kobietom rozmowę na temat opieki nad noworodkiem w Polsce (kalendarz szczepień, rutynowe badania niemowlęcia, choroby wieku niemowlęcego);
  • wyposażenie kobiet w poręczną broszurę dotyczącą problematyki ciąży i opieki nad niemowlęciem.

Działania:

  • przeprowadzenie cyklu spotkań dla kobiet oczekujących dziecka (wizyta na oddziale położniczym w szpitalu, spotkanie z lekarzem, spotkanie z położną);
  • przygotowanie i druk broszury informacyjnej na temat ciąży i opieki nad niemowlęciem, w językach polskim, angielskim i rosyjskim, w oparciu o potrzeby kobiet wyrażone podczas spotkań i wizyt;
  • ewaluacja i ustalenie, wspólnie z uchodźczyniami, dalszych potrzeb grupy objętej projektem.

Rezultaty:

Oczekiwane rezultaty projektu to dostarczenie informacji na temat przebiegu ciąży, polskiego standardu opieki nad kobietami w ciąży i noworodkami oraz praw kobiet oczekujących dziecka grupie 30 kobiet objętych ochroną w Polsce.

Drugim rezultatem będzie przygotowanie 1000 egzemplarzy broszury informacyjnej dla uchodźczyń o tej tematyce w trzech językach: po polsku, rosyjsku i angielsku.

Czas trwania:
sierpień-grudzień 2008

Budżet:
15 000 PLN

Źródło finansowania:
Wojewoda Mazowiecki, UNHCR

Partnerzy:
Wojewoda Mazowiecki
Przedstawicielstwo Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR)
Fundacja "Rodzić po Ludzku"

Biuro:
Izabelin

Koordynator:
Anna Maciejko

E-mail: info@forummigracyjne.org

Obszar działania:
Integracja cudzoziemców w Polsce

Data wprowadzenia:
2008-06-29 14:33:03

Data modyfikacji:
2009-02-17 10:28:21

Status:
Archiwalny