Edukacja cudzoziemców w Polsce

Projekt: Kampania informacyjna dla nauczycieli - o uchodźcach

Opis:

Polskie Forum Migracyjne uczestniczy w projekcie prowadzonym przez Polską Akcję Humanitarną na rzecz zwiększenia kompetencji nauczycieli przydatnych w pracy z dziećmi uchodźcami.

Cel projektu:

Projekt ma na celu:

  • dostarczyć nauczycielom rzetelnej wiedzy na temat zjawiska uchodźstwa i sytuacji dzieci uchodźców,
  • przekazać informacje na temat psycho-społecznej sytuacji dzieci i ich rodzin,
  • dać nauczycielom kompetencje pomocne w pracy w wielokulturowej klasie (negocjacje wielokulturowe, funkcjonowanie w środowisku wielokulturowym.

Te cele szczegółowe przyczyniają się do głównego celu projektu - poprawy skuteczności szkoły w pracy z uczniami uchodźcami, aby w pełni korzystali ze swojego prawa do edukacji w Polsce.

Zadaniem PFM w projekcie jest przygotowanie i przeprowadzenie modułu warsztatowego Uchodźcy w Polsce i na świecie

Działania:
Projekt obejmuje dwa rodzaje działań: cykl warsztatów dla nauczycieli oraz oparty o internet system wsparcia dla szkół (możliwość konsultacji internetowych i uzyskiwania wiedzy czy porad online).

Rezultaty:
Rezultatem projektu jest wyposażenie w wiedzę i umiejętności grupy ponad 130 nauczycieli i dyrektorów szkół, przede wszystkim z miejscowości znajdujących się w okolicy ośrodków dla uchodźców.

Czas trwania:
1 kwietnia 2008 - 31 grudnia 2008

Budżet:
3250

Źródło finansowania:
Przedstawicielstwo Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR)

Partnerzy:
Polska Akcja Humanitarna

Biuro:
Izabelin

Koordynator:
Agnieszka Kosowicz/Anna Maciejko

E-mail: info@forummigracyjne.org

Obszar działania:
Edukacja/Integracja cudzoziemców w Polsce

Data wprowadzenia:
2015-03-31 15:07:59

Data modyfikacji:
2015-03-31 15:07:59

Status:
Archiwalny