Edukacja cudzoziemców w Polsce

Projekt: Dostęp do edukacji dla dzieci ubiegających się o ochronę w Polsce - raport

Opis:

Polskie Forum Migracyjne uczestniczy w inicjatywach promujących poprawę dostępu dzieci cudzoziemskich do edukacji w Polsce. Członkini PFM, na zlecenie UNHCR, opracowała raport Dostęp do edukacji w Polsce dla dzieci uchodźców, dzieci ubiegajacych się o status uchodźcy oraz dzieci objętych ochroną subsydiarną w Polsce. PFM zabiega o rozpropagowanie informacji uzyskanych w trakcie pracy nad tym raportem.

Cel projektu:

Cele raportu to:

  • analiza ram prawnych dotyczących dostępu dzieci cudzoziemskich do edukacji w Polsce;
  • analiza realizacji prawa do edukacji w praktyce;
  • przegląd czynników utrudniających dostęp do edukacji;
  • zebranie wskazówek praktyków na temat luk prawnych oraz koniecznych zmian.

Działania:

Raport przeprowadzono w oparciu o wywiady z przedstawicielami władz migracyjnych i oświatowych, a także z pracownikami socjalnymi, nauczycielami, dyrektorami szkół, pedagogami i psychologami, przedstawicielami lokalnej administracji, wreszcie - rodzicami i dziećmi cudzoziemskimi i ich polskimi kolegami i koleżakami.

Autorka odwiedziła trzy ośrodki dla uchodźców i sześć szkół podstawowych i gimnazjalnych, do których uczęszczają dzieci uchodźcy.

Rezultaty:
Tekst raportu (w języku angielskim) dostępny jest na naszej stronie w dziale RAPORTY/BADANIA.

Czas trwania:
grudzien 2006 - styczeń 2007

Budżet:
Projekt oparty o wolontariat

Partnerzy:
UNHCR

Biuro:
Izabelin

Koordynator:
Agnieszka Kosowicz

E-mail: a.kosowicz@forummigracyjne.org

Obszar działania:
Edukacja dzieci cudzoziemskich

Data wprowadzenia:
2015-03-31 15:07:10

Data modyfikacji:
2015-03-31 15:07:10

Status:
Archiwalny