Migroteka

IMG_2837.JPG

Migroteka (edycja 1 i Migroteka 2) to inicjatywa PFM na rzecz poprawy wiedzy Polaków o migrantach i uchodźcach. Pomysł polega na wyposażeniu wybranych bibliotek w Polsce w fachową literaturę na temat tych grup cudzoziemców. Wyszukiwarka powyżej pozwala na przejrzenie listy tytułów dostępnych dzięki Migrotece oraz sprawdzenie, jakie pozycje są dostępne w bibliotekach uczestniczących w projekcie.

Zbiory Migroteki znajdują się w następujących bibliotekach:

 • Biała Podlaska Miejska Biblioteka Publiczna ul. Warszawska 12A 21-500 Biała Podlaska tel. (083) 343 46 72 informacja@mbp.org.pl  
 • Białystok Biblioteka Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Dojlidy Fabryczne 26 15-555 Białystok tel. (085) 732 12 93 w. 102,103 biblioteka@wsap.edu.pl
 • Białystok Biblioteka Fundacji Dialog (Fundacji Edukacji i Twórczości) ul. Ks. Abramowicza 1 15-872 Białystok tel. (085) 742 40 41 biuro@mentoring.pl
 • Białystok Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 15-097 Białystok tel. (085) 745 76 23, 745 76 77 b.nazarkiewicz@uwb.edu.pl  
 • Katowice Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 14 Katowice tel. (032)359 17 45 bgoin@bg.us.edu.pl  
 • Kraków Biblioteka Wojewódzka w Krakowie ul. Rajska 1 31-124 Kraków tel. (012) 632 59 07, 632 20 98 biblioteka@wbp.krakow.pl
 • Kraków, Biblioteka Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ al. Mickiewicza 3 31-120 Kraków tel. 12 663-20-00 wew. 315
 • Lublin Biblioteka Migracyjna Fundacji Instytut na rzecz Państwa Prawa ul. Chopina 14/70 20-023 Lublin tel. (081) 532 40 69 migrant@fipp.org.pl  
 • Poznań Stowarzyszenie "Jeden Świat" ul. Prusa 16a/13 60-820 Poznań tel. (061) 84 84 336 agnieszka@jedenswiat.org.pl  
 • Raszyn Gminna Biblioteka Publiczna w Raszynie, ul. Poniatowskiego 20, 05-090 Raszyn, tel. (22)7200381, info@bibliotekaraszyn.pl
 • Rzeszów Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego (Oddział Informacji Naukowej), ul. Prof. S. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów, tel. (017) 872 13 78, inform@ur.edu.pl  
 • Szczecin Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Mickiewicza 16, 70-384 Szczecin, tel. (091)444 23 61, info@bg.univ.szczecin.pl  
 • Toruń Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń, tel. (056)622 66 42, informacja@ksiaznica.torun.pl  
 • Warszawa Wypożyczalnia Książek Naukowych Biblioteka Publiczna w dzielnicy Ochota, ul. Częstochowska 26, 02-344 Warszawa, tel. (022)822 44 06  
 • Warszawa Biblioteka Urzędu do Spraw Cudzoziemców, ul. Taborowa 33, Warszawa
 • Warszawa Biblioteka publiczna o profilu pedagogicznym, ul. Bartnicza 8, 03-358 Warszawa
 • Warszawa Biblioteka Fundacji "Języki Świata", ul. Szpitalna 5/21, 00-031 Warszawa

 

Zbiory Migroteki są przekazywane bibliotekom nieodpłatnie w miarę pozyskiwania przez Polskie Forum Migracyjne sponsorów i partnerów do tego przedsięwzięcia.

Migrotekę wsparli już: Oxford University Press, Przedstawicielstwo Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR), US Committee for Refugees, Wydawnictwo Routledge, Austriacki Fundusz Integracyjny, Międzynarodowe Centrum Adaptacji Zawodowej (MCAZ), Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (SIP), Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM), Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (CODN), Centrum Pomocy Uchodźcom Polskiej Akcji Humanitarnej, Katolicki Uniwersytet Lubelski (KUL), Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

W roku 2009 projekt zyskał duży rozmach dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, a także dofinansowaniu ze strony darczyńcy - osoby prywatnej. Dzięki otrzymanym środkom zakupiono 50 tytułów na temat migracji i międzykulturowości. PFM wydało też informator "Migracje i międzykulturowość online". W 2014 roku otrzymaliśmy ponownie środki na kontynuację przedsięwzięcia - zakup kolejnych książek oraz warsztaty międzykulturowe w bibliotekach - w ramach projektu Migroteka 2. Do bibliotek partnerskich trafi w 2014 roku łącznie 30 nowych tytułów po polsku i angielsku. W wybranych bibliotekach (które wyraziły taką chęć) prowadzimy warsztaty międzykulturowe z udziałem gości-cudzoziemców.

2008-07-21

Migroteka - publikacje o migrantach w polskich bibliotekach

Wyszukiwanie publikacji

Tytuł
Autor
Język
Kategoria
Wydawca
Biblioteka
Migroteka - biblioteki partnerskie i informacje o projekcie

Biblioteki