Infolinia Migracyjna

Powrót do listy kategorii

  Kategoria: Dane i statystyki

 1. Jak długo średnio trwa procedura uzyskiwania w Polsce statusu uchodźcy lub zgody na pobyt tolerowany lub przyznanie ochrony uzupełniającej? Jaki procent wniosków o nadane statusu uchodźcy spotyka się z odmową? Komentarzy: 0
 2. Witam serdecznie, Przygotowuję projekt edukacyjno-kulturalny dotyczący dzieci cudzoziemskich w polskich placówkach oświatowych. Mam pytanie: czy dysponują Państwo danymi dotyczącymi liczby i narodowości dzieci cudzoziemskich w warszawskich szkołach (kl.I-III) i przedszkolach? Te statystyki będą mi pomocne w lepszym określeniu potencjalnych uczestników projektu. Komentarzy: 0
 3. Chciałabym się dowiedziec ilu cudzoziemców znajduje się w Polsce, gdyż piszę o cudzoziemcach pracę licencjacką i bylabym wdzięczna o udzielenie takiej odpwiedzi Komentarzy: 0
 4. Jaka jest liczba uchodźców ubiegających się o udzielenie ochrony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od II wojny światowej do czasu przemian w 1989 r., oraz w stosunku do tych osób jaka była liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie a jaka negatywnie? Komentarzy: 0
 5. Witam, Mazowiecki Urząd Wojewódzki podaje, że w 2009 r. wydał 13060 zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczny, 1114 zezwoleń na osiedlenie się oraz 749 zezwoleń na pobyt długoterminowy rezydenta WE. Nie ma natomiast informacji na temat tego, ile wniosków o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, na osiedlenie się oraz na pobyt długoterminowego rezydenta WE wpłynęło do Urzędu w zeszłym roku. Czy moglibyście Państwo podać na swojej stronie internetowej te dane o ile dysponujecie takimi statystykami. Czy również moglibyście podać ile zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony zostało wydanych w 2009 r. w związku z pracą, studiami, małżeństwem itd. Z góry dziękuję. Pozdrawiam. Komentarzy: 0
 6. Witam ponownie, kolejne pytanie dotyczy czasu oczekiwania na wydanie decyzji zezwalającej na zamieszkanie na czas oznaczony, na osiedlenie się oraz na pobyt długoterminowego rezydenta WE. Państwa strona podaje, że czas oczekiwania na wydanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczny wynosi 45-90 dni, na osiedlenie się 60-90 dni oraz na pobyt długoterminowy rezydenta WE do 90 dni.\r\nCzy moglibyście Państwo podać jaki był minimalny czas rozpatrzenia wniosku od chwili jego złożenia w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w zeszłym roku oraz jaki był maksymalny czas rozpatrzenia wniosku każdego typu ww zezwoleń w zeszłym roku. Z góry dziękuję. Pozdrawiam. Komentarzy: 0
 7. Ilu Czeczenów mieszka w Polsce? Komentarzy: 1
 8. Ile uznanych uchodźców mieszka obecnie w Polsce? Ile osób z tolerowanym pobytem mieszka obecnie w Polsce? Komentarzy: 0
 9. Jaka jest szacunkowa liczba nielegalnych imigrantów w Polsce i w Warszawie Komentarzy: 0
 10. Ile jest w Warszawie osób ze statusem uchodźcy i pobytem tolerowanym narodowości czeczeńskiej? Komentarzy: 0
 11. Ilu jest uchodźców w Polsce? Komentarzy: 0
 12. Jak duzy procent uchodżców to dzieci poniżej 15 roku życia ? Komentarzy: 0
 13. Ile w tej chwili jest ośrodków dla uchodźców w Polsce? Komentarzy: 0
 14. Ilu cudzoziemców do tej pory uzyskało w Polsce ochronę? Komentarzy: 0

Powrót do listy kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii