Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Czy cudzoziemcy bedacy ofiarami przestępstw, mogą liczyć na pomoc policji w języku dla cudzoziemców zrozumiałym, np. angielskim, rosyjskim?

Odpowiedź

Komenda Główna Policji informuje, że każdy cudzoziemiec, który zgłasza się na posterunek policji, ma prawo zażądać tłumacza, jeśli nie posługuje się językiem polskim.

- Nie da się przyjąć zgłoszenia o przestępstwie od osoby nie znającej języka polskiego - mówi Krzysztof Hajdas z biura rzecznika Komendy Głównej Policji. - Zapewnienie tłumacza to wymóg procesowy, policja ma obowiązek zapewnić tłumacza cudzoziemcowi, który chce zgłosić przestępstwo. Każdy posterunek ma listę kontaktów do tłumaczy różnych języków i policjanci dzwonią do nich, gdy jest taka potrzeba.

- Czas oczedkiwania związany jest z dodzwonieniem się dyżurującego policjanta do tłumacza i jego dojazdem do jednostki Policji - dodaje Hajdas.

O obowiązku zapewnienia tłumacza mówi art. 204 Kodeksu Postępowania Karnego:

§ 1. Należy wezwać tłumacza, jeżeli zachodzi potrzeba przesłuchania:


1) głuchego lub niemego, a nie wystarcza porozumienie się z nim za pomocą pisma,
2) osoby nie władającej językiem polskim.

2. Należy również wezwać tłumacza, jeżeli zachodzi potrzeba przełożenia na język polski pisma sporządzonego w języku obcym lub odwrotnie albo zapoznania oskarżonego z treścią przeprowadzanego dowodu.

§ 3. Do tłumacza stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące biegłych.

Zarówno cudzoziemcy, jak przedstawiciele organizacji pozarządowych sygnalizują, że uzyskanie pomocy od policji w obcym języku nie zawsze jest proste (jak w innych sprawach, wiele zależy od konkretnej osoby, która z cudzoziemcem ma na posterunku policji do czynienia). Niemniej, prawo do tłumacza w Polsce przysługuje i można z niego korzystać.


Data odpowiedzi:

2008-08-07 09:59:13

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii