Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam.Od sześciu miesięcy jestem w związku małżeńskim z obywatelką Ukrainy.W tej chwili żona przebywa na terytorium RP na podstawie wizy proceduralnej,staramy się o kartę pobytu w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.Nasz problem polega na tym ,że zona w 2007 roku została deportowana z granicy za nielegalne przebywanie na terytorium RP,oraz zmiane ważności wizy/przerobiła cyferki/.|dostała zakaz wjazdu do Polski na okres trzech lat.Po ślubie w sierpniu 2009J dostaliśmy wize w Konsulacie RP we Lwowie.Na granicy nie było żadnych problemów.Czy jako moja żona zostanie anulowana jej kara i ma szanse na pobyt długoterminowy na podstawie karty pobytu,czy może zostać deportowana a może będzie zamieszkiwać na podstawie wizy?.Mieszkamy razem,złożylismy wszystkie potrzebne dokumenty.Proszę o odpowiedz.Pozdrawiam

Odpowiedź

Jako żona obywatela Polski, Pana żona nie może być z Polski deportowana. Ślub z Panem może być podstawą usunięcia danych żony z wykazu cudzoziemców niepożądanych na terytorium RP.

Obecność danych żony w wykazie jest jednak przeszkodą w legalizacji jej pobytu.

Powinni Państwo złożyć wniosek do Prezesa Urzędu do spraw Cudzoziemców z wnioskiem o wykreślenie danych małżonki z wykazu. Może w tej sprawie pomóc organizacja pozarządowa udzielająca porad prawnych cudzoziemcom (informacje o takich organizacjach w dziale KONTAKTY na naszej stronie).

Powinni Państwo następnie uzyskać pisemną informację o tym, że danych żony już nie ma w wykazie. Powinni Państwo następnie powiadomić Urząd Wojewódzki, że dane żony zostały z wykazu usunięte. Wówczas z otrzymaniem karty pobytu nie powinno być problemów.


Data odpowiedzi:

2010-02-03 20:56:56

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii