Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Jestem Polakiem, mieszkam w Polsce. Poznałem Rosjankę, z którą chciałbym zawrzeć związek małżeński. Przed ślubem chciałbym zamieszkać z nią w Polsce przez rok lub dwa, żeby lepiej się poznać przed krokiem tak poważnym jak małżeństwo. W jaki sposób formalnie można to załatwić.

Odpowiedź

Jeśli Pana narzeczona jest w Rosji - może Pan wystawić jej formalne zaproszenie, na podstawie którego otrzyma wizę do Polski. Będzie to wiza turystyczna, na okres do trzech miesięcy.

Po przyjeździe dziewczyny do Polski może ona wystąpić o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony (na podstawie konkubinatu). Zgodnie z ustawą o cudzoziemcach Urząd nie musi w takiej sytuacji wydać Pana dziewczynie zezwolenia, ale może to zrobić. Na decyzję będą Państwo oczekiwać trzy-cztery miesiące. Na czas rozpatrywania wniosku o zezwolenie Pana dziewczyna otrzyma wizę, tzw. proceduralną - pod warunkiem, że wniosek o zezwolenie złoży najpóźniej 45 dni przed upływem ważności wizy.

Pana dziewczyna może też ubiegać się o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w Polsce na innych podstawach, niż Państwa nieformalny związek - podejmując studia lub pracę. W każdym przypadku musi udokumentować swoje plany (przedstawić dokumenty potwierdzające przyjęcie na studia oraz posiadanie środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu albo zezwolenie na pracę w Polsce).

Informacje o dokumentach potrzebnych do wnioskowania o zezwolenie, a także o wystawianiu zaproszenia dla cudzoziemców znajdzie Pan w zakładce PORADNIK KLIENTA na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w załączonym linku.

Zobacz także

www.mazowieckie.pl

Data odpowiedzi:

2010-01-18 09:48:47

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii