Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam! Jestem cudzoziemcem /z poza EU/przyjechałem do Polski 1993r, ukończyłem studia i pracowałem prawie przez 6 lat. Teraz mam kartę długo-terminowego rezydenta EU na 5 lat, którą ważność kończy się w 2011. w 2007 brałem ślub z obywatelką Polski i w tym samym roku urodził mi syn, który dostał automatycznie obywatelstwo polskie. Od prawie 8 miesięcy mieszkam w Anglii. w 2010 mijają 3 lata mojego małżeństwa, czy mogę starać się o obywatelstwo polskie, mieszkając w jeszcze UK?

Odpowiedź

- Może Pan starać się o polskie obywatelstwo przez sześć miesięcy od dnia trzeciej rocznicy ślubu - informuje przedstawicielka Oddziału Obywatelstwa i Repatriacji Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. - Może Pan złożyć wniosek następnego dnia po trzeciej rocznicy ślubu, a najpóźniej - pół roku po trzeciej rocznicy.

Wniosek w tej sprawie powinien Pan złożyć w Urzędzie Wojewódzkim właściwym ze względu na Pana stały meldunek. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający zameldowanie. To, że obecnie pracuje Pan w Wielkiej Brytanii, nie będzie miało znaczenia, jeśli tylko ma Pan nadal w Polsce stały meldunek.

Bardzo ważne jest złożenie wniosku w terminie. Przekroczenie terminu powoduje, że traci Pan prawo do ułatwionej procedury uzyskania obywatelstwa polskiego. Po tym terminie będzie Pan mógł natomiast złożyć wniosek o obywatelstwo do Prezydenta Polski. Ta droga jest jednak bardziej skomplikowana i czasochłonna.

Zobacz także

wniosek o obywatelstwo dla małżonka obywatelki Polski

Data odpowiedzi:

2010-01-05 14:05:43

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii