Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Jestem Turczynką i mam męża Turka, mamy 2 córki. Młodsza jest urodzona w Polsce. Jesteśmy od 2003r. Starsza córka chodzi do 4 klasy młodsza chodzi do zerówki. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że jesteśmy w Polsce, tylko mamy problem: kiedy dostaniemy obywatelstwo polskie? Pierwszą dostaliśmy kartę pobytu tolerowanego, po 5 latach znowu dostaliśmy kartę pobytu ochrony uzupełniającej + mamy dokumenty podróży. Od 2004r nie wzieliśmy żadnych socjalnych. Bo my nie chcieliśmy, dlatego mamy od 2005r. własny biznes. Czy możemy złożyć dokumenty na polski paszport? Albo jaki status będzie po karcie pobytu ochrony uzupełniającej? Czy jeszcze możemy złożyć dokumenty do karty rezydencji? Bardzo dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedź

Niestety, procedura oczekiwania na możliwość uzyskania polskiego obywatelstwa jest w Państwa przypadku długa.

Przede wszystkim, zgodnie z polską ustawą o obywatelstwie, polskie obywatelstwo nie zostanie Państwu automatycznie nadane, ale będą Państwo musieli złożyć w tym celu wniosek. Tym wnioskiem można objąć dzieci pozostające na Państwa utrzymaniu.

Zgodnie z ustawą o obywatelstwie (Art. 8. 1) Cudzoziemcowi można na jego wniosek nadać obywatelstwo polskie, jeżeli zamieszkuje w Polsce na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, co najmniej pięć lat.

Z kolei, o zezwolenie na osiedlenie się mogą wystąpić cudzoziemcy objęci ochroną uzupełniającą przez pięć lat (lub statusem tolerowanym przez 10 lat). Państwa status zmienił się w trakcie Państwa pobytu w Polsce z powodu zmiany polskich przepisów - nie wiem niestety, jak Wojewoda rozpatrujący Państwa wniosek liczyłby czas Państwa pobytu, czy uznałby go za wystarczający, aby wystąpić o zezwolenie na osiedlenie się.

Rozumiem, że w 2003 roku otrzymali Państwo status tolerowany (teraz nazywany ochroną uzupełniającą). Na podstawie tego statusu są więc Państwo w Polsce sześć lat. W tym jeden rok Wasz status nosi nazwę ochrony uzupełniającej.

Proponuję, aby zapytali Państwo w Urzędzie Wojewódzkim tam, gdzie Państwo mieszkają, jak Urząd traktuje tę sytuację (w różnych Urzędach może być różnie). Jeśli Urząd uzna czas pobytu za wystarczający, mogą Państwo złożyć wniosek o osiedlenie się. Za pięć lat od otrzymania tego statusu mogliby Państwo z kolei złożyć wniosek o polskie obywatelstwo. Procedura rozpatrywania wniosków o obywatelstwo trwa z reguły dwa-trzy lata.

Jeśli natomiast chodzi o status rezydenta długoterminowego WE - zgodnie z art. 65 ustawy o cudzoziemcach nie mają Państwo niestety możliwości ubiegać się o ten status prawny. Status rezydenta nie może być przyznany cudzoziemcowi, który przebywa w kraju objęty ochroną uzupełniającą.


Data odpowiedzi:

2010-01-14 13:26:46

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii