Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam ja jestem polką mój mąż był Rosjaninem ale zmienił obywatelstwo na polskie.Jego matka a moja teściowa mieszka w Moskwie i obywatelstwo ma rosyjskie, jest samotna bez rodziny i skończyła 75 lat. Chcemy sprowadzić ją do Polski na stałe, jak tego dokonać?

Odpowiedź

Mogą Państwo wystosować zaproszenie dla Pani Teściowej, które będzie podstawą do wydania jej wizy do Polski.

Po jej przyjeździe, planując stały pobyt Teściowej w Polsce, powinni Państwo wystąpić dla niej o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony (aby to zrobić, muszą Państwo mieć od niej pełnomocnictwo). Bardzo ważne, aby z wnioskiem o to zezwolenie wystąpić najpóźniej 45 dni przed wygaśnięciem terminu wizy. W przeciwnym razie Teściowa musiałaby wyjechać z Polski i oczekiwać na decyzję w sprawie zezwolenia za granicą. Planując ten scenariusz muszą Państwo upewnić się, że Teściowa otrzyma wizę dłuższą, niż 45 dni, aby złożenie wniosku o czasie było wykonywalne.

Teściowa może także wystąpić o takie zezwolenie osobiście w najbliższym polskim konsulacie. Wówczas mogłaby przyjechać do Polski po otrzymaniu zezwolenia (rozpatrywanie wniosku trwa do kilku miesięcy)

Zgodnie z ustawą o cudzoziemcach z 13 czerwca 2003 r.: Art. 53a. 1. Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony można udzielić cudzoziemcowi, który:
(...)
2) ze względu na więzi o charakterze rodzinnym zamierza dołączyć do obywatela polskiego lub obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub z nim przebywać,(...).

Zgodnie z ustawą, wydanie zezwolenie na zamieszkanie w takiej sytuacji nie jest dla Urzędu obligatoryjne - ale może być wydane (nie musi).

Warto byłoby wniosek dobrze uzasadnić, podkreślając fakt, że Teściowa jest w Rosji sama, jest w podeszłym wieku i potrzebuje opieki, a także, że Państwo są w stanie ją taką opieką otoczyć.

Formułując wniosek mogą Państwo skorzystać z porady prawnika - adresy organizacji udzielających porad prawnych w sprawach cudzoziemskich przytaczamy w dziale KONTAKTY na naszej stronie.


Data odpowiedzi:

2010-04-28 21:16:44

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii