Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

witam, jak można zameldować męża Algierczyka,który ubiega się o karte pobytu czasowego w Polsce, ale obecnie przebywa tutaj nielegalnie tzn bez żadnej wizy! a niestety jak czytam,wiza potrzeba jest przy meldunku cudzoziemca, czy możliwe jest jednak zameldanie małzonka?? dziękuje serdecznie za informacje , pozdrawiam

Odpowiedź

W przypadku, gdy cudzoziemiec ubiega się o zezwolenie na pobyt w Polsce na podstawie małżeństwa, wniosek w tej sprawie może być przyjęty bez meldunku.

- W formularzu należy wówczas podać miejsce zamieszkania małżeństwa - informuje Barbara Mingin, specjalistka Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

- Jeśli żona zameldowana jest w innym miejscu, niż Państwo mieszkają, do wniosku należy dołączyć dodatkowo tytuł prawny do lokalu, np. umowę najmu - dodaje Mingin.

Gdy mąż uzyska już kartę pobytu, będzie mógł być zameldowany na jej podstawie.


Data odpowiedzi:

2009-12-02 11:10:26

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii