Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Dzień dobry!Mam takie pytanie:czy istnieje termin wydania karty pobytu od momentu złożenia niezbędnych dokumentów?

Odpowiedź

Istnieją orientacyjne terminy wydania zezwoleń, jak informuje Wydział Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego:

  • Sprawy związane z wydawaniem zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony rozpatrywane są z reguły 45 do 90 dni.
  • Zezwolenie na osiedlenie się wydawane jest w ciągu 60-90 dni.
  • Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE – do 90 dni.

Czas rozpatrywania wniosków jest jednak indywidualny. Jeśli procedura się przedłuża, cudzoziemiec otrzymuje informację o przedłużeniu terminu z podaniem przyczyn oraz wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji.

Po otrzymaniu zezwolenia cudzoziemiec czeka następnie na kartę pobytu - jest ona z reguły wydawana w ciągu kilku do kilkunastu dni.


Data odpowiedzi:

2009-12-14 11:29:27

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii