Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam, mam pytanie. Na jakiej podstawie mogę przedłużyć pobyt w Polsce? Mam wizę krótkoterminową wydaną na podstawie zaproszenia. Dodam, że mam dziecko z obywatelem RP, lecz w ślubie nie przebywamy.

Odpowiedź

Jeżeli z ojcem dziecka pozostaje Pani w związku, choćby nieformalnym, może Pani ubiegać się o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w Polsce (jest wydawane na okres do dwóch lat).

Pani sytuacja nie uprawnia Pani do otrzymania tego zezwolenia 'automatycznie', ale Urząd może ze względu na Pani związek i dziecko wydać Pani takie zezwolenie.

Bardzo ważne jest złożenie wniosku najpóźniej 45 dni przed upływem ważności Pani obecnej wizy. Tylko wtedy ma Pani w praktyce szansę na legalizację pobytu w Polsce beze konieczności wyjazdu z Polski przed otrzymaniem decyzji. Jeśli złoży Pani wniosek później, nie otrzyma Pani odpowiedzi na czas, ważność Pani wizy wygaśnie i będzie Pani musiała opuścić Polskę. Jeśli Urząd wyda Pani zezwolenie na pobyt, wówczas będzie Pani mogła do Polski wrócić.

Istotne w Pani sytuacji jest, jakie obywatelstwo ma Pani dziecko. W ciągu trzech miesięcy od urodzenia dziecka rodzice mają prawo zadeklarować wybór obywatelstwa polskiego dla dziecka, jeśli jedno z rodziców jest obywatelem polskim. Polskie obywatelstwo dziecka dawałoby Pani większe szanse na legalizację pobytu.

Wniosek o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony składa się w Urzędzie Wojewódzkim właściwym ze względu na Pani miejsce zamieszkania.


Data odpowiedzi:

2009-11-18 12:12:36

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii