Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Serdecznie witam!!!Od 19 lat mieszkam w Niemczech posiadam dwa obywatelstwa/Polskie i Niemieckie/lecz w Polskim Dowodzie Osobistym nie posiadam zameldowania ponieważ KTOS wymeldował mnie z mojego mieszkania. Do tej pory nie mogę się dowiedzieć na jakiej podstawie zostałem wymeldowany. Od 9 lat jestem żonaty z obywatelka Rosji, która posiada Kartę Stałego Pobytu w Niemczech. Ja wraz z moja żoną zamierzamy zamieszkać w Polsce, gdzie stoi dom moich dziadków. Chcemy podjąc starania o charakterze spadkowym, jednak tutaj kosztuje to w granicach 2500-3000Euro.Stan zdrowia mojej żony i mój nie jest najlepszy. Należymy do grupy osób którzy otrzymują minimum socjalne, dlatego nie stać nas na taki wydatek. Słyszałem, że w Polsce /Zabrze,Gliwice,Katowice/ są Adwokaci lub inne instytucje które zajmują się sprawami spadkowymi za małe pieniądze lub charytatywnie. Jeżeli są jakieś możliwości proszę o pomoc. Na stare lata chcemy wrócić do Polski ponieważ jakby nie było czuję się Polakiem i chciałoby się jeszcze trochę pożyć w Polsce. Chciałbym także zapytać, czy i gdzie mógłbym się wraz z żoną zameldować do czasu zakończenia postępowania spadkowego - chodzi po prostu o goły meldunek. Jeszcze jedno pytanie: Jeżeli nie posiadamy zameldowania w Polsce czy mogę wystąpić do Urzędu Wojewódzkiego o Kartę Pobytu dla mojej żony legitymując się moim dowodem osobistym oraz aktem małżeństwa, który jest zarejestrowany w Polskim Urzędzie Stanu Cywilnego? Bardzo Państwa proszę o możliwie szerokie odpowiedzi. Być może są jakieś "kruczki" o których mi nie wiadomo, a gdzieś, jakoś, coś można pominąć lub przeskoczyć. Uprzejmie proszę o jak najwięcej informacji, za co będę WAM bardzo wdzięczny. Dziękuję. Z wyrazami szacunku i z poważaniem, Wasz Klient.

Odpowiedź

Infolinia Migracyjna służy cudzoziemcom w Polsce. Nie mamy więc kompetencji w sprawach spadkowych ani meldunkowych.

Możemy Panu pomóc jedynie w kwestii informacji o możliwościach legalizacji pobytu żony w Polsce.

Posiadając kartę pobytu w Niemczech, żona może przyjechać do Polski na trzy miesiące bez potrzeby posiadania wizy. Musi mieć ze sobą niemiecką kartę pobytu oraz ważny paszport.

Jeśli planują Państwo dłuższy pobyt w Polsce - konieczne rzeczywiście jest uzyskanie dla żony zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, które wydawane jest w Urzędzie Wojewódzkim właściwym ze względu na Państwa miejsce zamieszkania w Polsce. Do wnioskowania o to zezwolenie potrzebny jest meldunek, wystarczy czasowy.

Formalności związane z ubieganiem się o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony różnią się nieco w zależności od województwa - o szczegóły musieliby Państwo zapytać w tym województwie, w którym bylibyście zameldowani.

Nie mamy wiedzy na temat 'kruczków' związanych z uzyskiwaniem 'gołego meldunku'. Płacenie za możliwość zameldowania jest w Polsce nielegalne. Warto też wiedzieć, że zgodnie z polską ustawą o cudzoziemcach podawanie nieprawdziwych informacji we wniosku o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony może też być powodem odmowy wydania zezwolenia.

Istotne z Państwa punktu widzenia może też być, że zgodnie z ustawą o cudzoziemcach Pana żona nie może być z Polski deportowana ani wpisana na listę cudzoziemców niepożądanych na terytorium Polski, nawet, gdyby jej pobyt był w Polsce nielegalny.

To przywilej małżonków obywateli Polski, który może być ważny dla Państwa, gdyby okazało się, że przez krótki czas zalegalizowanie pobytu żony jest niemożliwe. O ile gwarantuje on możliwość pobytu w Polsce, nie daje możliwości korzystania z różnych praw - przebywając w Polsce nielegalnie żona np. nie miałaby możliwości korzystania z polskiego systemu ubezpieczeń społecznych czy państwowego systemu ochrony zdrowia. Korzystanie z możliwości nielegalnego pobytu dla małżonki może być wyjściem z sytuacji tylko na krótką metę.


Data odpowiedzi:

2009-11-17 11:17:28

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii