Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Moja żona posiada dwuletnie zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony ważne do 12.06.2010. W Polsce jest nieprzerwanie od listopada 2005, gdzie opiekuje się moją mamą w podeszłym wieku i wymagającej stałej opieki. W tym roku moja żona nabyła prawa rezydencji w UK ważne na 5 lat, wynikające z faktu, ze ja sam jestem rezydentem UK. W przeciągu ostatnich 1.5 roku jednak moja żona spędziła znaczną część czasu ze mną w UK, co może być przeszkodą w ubieganiu się o kolejne zamieszkanie na czas oznaczony. W czasie pobytu w Polsce moja zona utrzymuje się z pracy umowę o dzieło i umów zleceń i nadal chce mieć prawo pracy w Polsce, tak jak w UK jest samozatrudniona. Oczywiście, jesteśmy w stałym związku i pragniemy w nim pozostać. W świetle tej sytuacji, chciałbym uzyskać informacje i poradę, o jakie zezwolenie powinniśmy się teraz ubiegać (na zamieszkanie na czas oznaczony lub na osiedlenie się), kiedy należy to zrobić i jakie są prawa i ograniczenia wynikające z każdej z form pobytu.

Odpowiedź

Jeśli pracuje Pan w Wielkiej Brytanii u pracodawcy, który ma siedzibę w Polsce - żona może Panu towarzyszyć i jej nieobecność w Polsce nie jest przeszkodą w uzyskaniu zezwolenia na zamieszkanie w Polsce.

Jeśli natomiast Pana pracodawcą jest firma zagraniczna, Pana żona nie powinna spędzać za granicą więcej, niż 6 miesięcy podczas każdej wizyty. Dodatkowo, nieobecność w Polsce nie może przekroczyć 10 miesięcy w ciągu dwóch lat poprzedzających składanie wniosku o nowe zezwolenie na zamieszkanie czy osiedlenie się. W przeciwnym razie, gdy jej wyjazdy były dłuższe, żona może nie otrzymać ani zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, ani zezwolenia na osiedlenie się w Polsce.

Proszę policzyć okres nieobecności żony w Polsce w ostatnich latach - jeśli przekracza wymieniony limit, żona może nie otrzymać kolejnego zezwolenia. Będzie natomiast mogła legalizować pobyt w Polsce na podstawie wizy - ale nie będzie wówczas miała prawa do pracy w Polsce. To prawo daje jej dopiero karta pobytu wydana ze względu na małżeństwo z Polakiem.

Zezwolenie na osiedlenie się małżonka obywatela polskiego może otrzymać, jeśli przebywa w związku małżeńskim od co najmniej 3,5 roku, w tym bezpośrednio przed złożeniem wniosku co najmniej od dwóch lat przebywa w Polsce na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony (z uwzględnieniem opisanych na początku możliwości wyjazdów). Z Pana informacji nie wynika, czy żona spełnia te kryteria.

Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony żona powinna otrzymać przez sam fakt małżeństwa z Panem - gdyby tylko mieszkał Pan w Polsce.

W naszej ocenie, w opisanej przez Pana sytuacji, gdy mieszka Pan za granicą, Urząd może, ale nie musi wydać Pana żonie zezwolenie na zamieszkanie w Polsce. Niestety, nie sposób przewidzieć, jaką decyzję podejmie.

Zezwolenie na osiedlenie się jest o tyle korzystniejsze, że nie limitowane w czasie, więc nie trzeba go przedłużać.


Data odpowiedzi:

2009-11-18 15:06:44

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii