Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Jestem w trakcie rozwodu z mężem i spodziewam się dziecka obcokrajowca. Ma on kartę pobytu ważną do sierpnia przyszłego roku. Dziecko urodzi się w lutym i otrzyma ono jego nazwisko. Czy jeśli do czasu ważności karty pobytu nie uda mi się zakończyć sprawy rozwodowej i zawrzeć z nim związku małżeńskiego czy będzie miał on z racji ojcostwa szansę przedłużenia swojego pobytu w Polsce?

Odpowiedź

Ustawa o cudzoziemcach mówi w art 53a, że zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony cudzoziemiec może otrzymać z ważnych przyczyn nie wymienionych w ustawie, które uzasadniają potrzebę jego pobytu w Polsce przez okres dłuższy niż trzy miesiące.

Sam fakt ojcostwa z reguły nie jest uważany za taki powód, ale związek z Panią - tak. Bywa, że cudzoziemcy otrzymują zezwolenia na pobyt na podstawie nieformalnego związku z obywatelami Polski. Każda sytuacja jest jednak rozpatrywana indywidualnie. Urząd może, ale nie musi udzielić zezwolenia na pobyt w takiej sytuacji.


Data odpowiedzi:

2009-11-06 19:21:39

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii