Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ZWERYFIKOWANA, zgodna z bieżącym stanem prawnym

Pytanie

Czy osoba posiadająca paszport ale nie posiadająca wizy czyli prEbywająca w Polsce nielegalnie może starać się o azyl lub zalegalizowanie jeg pobytu tutaj i w jaki sposób może to zrobić.

Odpowiedź

Dzień dobry,

Wiza nie jest potrzebna do złożenia wniosku o status uchodźcy. Taki wniosek można złożyć w placówce Straży Granicznej - na granicy, albo np. na ul. Taborowej 33 w Warszawie.

W momencie złożenia wniosku o status uchodźcy paszport zostanie wzięty do depozytu, w zamian cudzoziemiec otrzyma tymczasowy dokument tożsamości cudzoziemca. Paszport jest zwracany wnioskodawcy wraz z decyzją w sprawie statusu uchodźcy.

Warto rozważyć, że status uchodźcy jest udzielany w Polsce na podstawie Konwencji Genewskiej - może go uzyskać osoba, która w swoim kraju pochodzenia była prześladowana ze względu na rasę, narodowość, wyznanie, poglądy polityczne lub przynależność do określonej grupy społecznej, która nie może liczyć na ochronę we własnym kraju i nie może/nie chce do tego kraju wrócić.

Osoba, która nie była prześladowana (lub cierpiała z innych powodów, niż wymienione), albo taka, która może wrócić do swojego kraju - nie uzyska tego statusu.

Nie pisze Pani, o cudzoziemca z jakiego kraju chodzi, warto jednak wiedzieć, że obywatele Ukrainy nie uzyskują w Polsce ochrony. W przypadku Ukraińców wnioskowanie o ten status najprawdopodobniej nie stanowi więc dobrego rozwiązania. Po zakończeniu postępowania cudzoziemcy z Ukrainy otrzymują decyzje zobowiązujące ich do wyjazdu z Polski.

Jeśli chodzi o legalizację pobytu w Polsce osoby bez wizy - jest to możliwe tylko w bardzo szczególnych przypadkach - praktycznie wyłącznie ze względów rodzinnych.

Wnioski dotyczące legalizacji pobytu składa się w Wydziałach Spraw Cudzoziemców Urzędów Wojewódzkich właściwych ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca.


Data odpowiedzi:

2015-07-06 19:33:05

Komentarze

2019-08-23 08:13
Aby usunąć, wpisz hasło:

http://mewkid.net/order-amoxicillin/ - Buy Amoxicillin Online Amoxicillin 500mg vll.wuvx.www.forummigracyjne.org.tyi.tu http://mewkid.net/order-amoxicillin/

2019-08-23 08:32
Aby usunąć, wpisz hasło:

http://mewkid.net/order-amoxicillin/ - Amoxicillin Purchase Amoxicillin 500mg Capsules fao.vbwz.www.forummigracyjne.org.fwk.hw http://mewkid.net/order-amoxicillin/

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii