Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ZWERYFIKOWANA, zgodna z bieżącym stanem prawnym

Pytanie

Witam !!! Mam wnuka na filipinach ktory ma 4 lata i ma obywatelstwo polskie oraz posiada paszport polski .Jak wygląda sprawa przylotu jego z mamą filipinką do POlski na pobyt stały.Proszę o odpowiedz

Odpowiedź

Dzień dobry,

Pani wnuk nie potrzebuje dodatkowych dokumentów, aby przyjechać do Polski.

Jeśli chodzi o mamę - może przyjechać do Polski na podstawie wizy. Może Pani (lub ktoś inny z rodziny) wystawić mamie wnuczka zaproszenie. Jest to oficjalny formularz, który rejestruje się w Urzędzie Wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby zapraszającej. Na stronie internetowej Urzędu znajdzie Pani wzór wniosku w tej sprawie.

Aby sporządzić zaproszenie, trzeba wykazać, że zapraszający posiada środki na utrzymanie gościa, a także ma możliwość jej/jego czasowego zameldowania.

Na rejestrację zaproszenia w Urzędzie czeka się 30 dni.

Zaproszenie może być wystawione na co najwyżej jeden rok. Wystarczy jednak wystosować je na miesiąc-dwa miesiące, a po przyjeździe gościa do Polski złożyć już w Polsce wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy tej osoby w Polsce. Ten wniosek także składa się w Urzędzie Wojewódzkim, w Wydziale Spraw Cudzoziemców.

Polskie prawo nie dopuszcza możliwości wnioskowania od razu o stały pobyt. W pierwszej kolejności możliwe będzie złożenie wniosku tylko o pobyt czasowy - w związku z potrzebą opieki nad dzieckiem, które jest polskim obywatelem. Dopiero po kilku latach pobytu w Polsce mama Pani wnuka uzyska prawo do ubiegania się o prawo stałego pobytu w Polsce.


Data odpowiedzi:

2015-05-22 19:38:19

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii