Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ZWERYFIKOWANA, zgodna z bieżącym stanem prawnym

Pytanie

Dzień dobry! Znajduję się w Polsce po roboczej wizie i oficjalnie pracuję tu. Jednak na daną chwilę chcę podać wniosek na status uchodźcy, czy pozbawią mnie prawa pracy?

Odpowiedź

Tak, niestety.

W momencie złożenia wniosku o status uchodźcy straci Pan prawo do pracy - do czasu uzyskania decyzji o tym statucie. Jeśli będzie to decyzja pozytywna - ponownie będzie Pan mógł pracować w Polsce, bez potrzeby wnioskowania o dodatkowe zezwolenie. Jeśli jednak decyzja będzie negatywna i nie dostanie Pan ochrony - otrzyma Pan zobowiązanie do wyjazdu z Polski.

Procedura ustalania statusu uchodźcy ustawowo powinna trwać nie dłużej niż sześć miesięcy w I instancji. W przypadku odmowy ma Pan prawo do złożenia odwołania.

Warto też wiedzieć, że składając wniosek o status uchodźcy jest Pan też zobowiązany oddać do depozytu paszport. W zamian otrzymałby Pan tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca (nie uprania ono do przekraczania granic). Swój paszport odzyskałby Pan w momencie uzyskania decyzji o nadaniu lub odmowie statusu uchodźcy.


Data odpowiedzi:

2015-03-31 09:25:44

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii