Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Mój mąż jest Hindusem. Wzięliśmy ślub tydzień temu, wcześniej mieszkaliśmy w Hiszpanii. Teraz tu w Polsce staramy się o kartę pobytu dla męża. Mamy jeden problem: mąż nie posiada wizy. Przy wjeździe do Polski nikt nie żądał od niego wizy,w urzędzie zawierając związek małżenski także nie pytali nas o wizę. Mam pytanie, czy teraz kiedy będziemy składać dokumenty o jego kartę pobytu czy urząd będzie wymagał wizy? Co mamy teraz robić? Proszę o radę

Odpowiedź

Nie wiem, jaki Pani mąż miał status prawny w Hiszpanii, oraz jak dawno Państwo przyjechaliście.

Jeśli miał w Hiszpanii kartę pobytu, ma prawo do pobytu w Polsce do trzech miesięcy bez potrzeby posiadania wizy.

Jeśli nie miał karty pobytu, lub są Państwo w Polsce dłużej - po ślubie z Panią i tak nie grożą mu żadne konsekwencje, gdyby nawet wizy nie miał.

Praktyczna porada - jeśli są Państwo w tej drugiej sytuacji, warto, aby mąż nosił przy sobie kopię aktu ślubu. W przypadku, gdyby ktoś kontrolował legalność jego pobytu, kopia aktu ślubu będzie gwarancją, że mąż nie będzie ani zatrzymany ani deportowany z Polski.

Podczas składania wniosku o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony Urząd nie powinien oczekiwać od Pani męża okazania wizy.


Data odpowiedzi:

2009-10-29 14:59:31

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii