Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Dzień dobry. Mój przyjaciel jest Ukraińcem. Pracował w Polsce legalnie posiadając wizę. Teraz bardzo by chciał tu zostać i pracować, ale nie wiemy, jak się starać o kartę czasowego lub stałego pobytu. Jakie dokumenty są do tego potrzebne, co z zameldowaniem. Proszę o pomoc. Pozdrawiam PAULINA

Odpowiedź

Pani przyjaciel może ubiegać się o kartę czasowego pobytu (właściwie o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w Polsce) tylko wtedy, jeśli spełnia określone warunki. Informację na ten temat znajdzie Pani w linku poniżej (to informacja Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego).

Zezwolenie może być wydawane cudzoziemcom, którzy mają w Polsce pracę, studiują, lub z innych powodów, które uzasadniają ich potrzebę pobytu w Polsce ponad trzy miesiące.

Wniosek o zezwolenie składa się w Urzędzie Wojewódzkim właściwym ze względu na Pana miejsce zamieszkania.

Bardzo ważne jest, aby o zezwolenie wystąpić wtedy, gdy jeszcze pobyt Pani przyjaciela w Polsce jest legalny - najlepiej 45 dni przed upływem ważności wizy czy obecnego zezwolenia na pobyt. Wówczas cudzoziemiec otrzymuje wizę i może przebywać w Polsce legalnie podczas oczekiwania na zezwolenie.

Złożenie wniosku później niż 45 dni przed upływem ważności obecnego dokumentu pozwalającego na pobyt w Polsce powoduje, że takiej wizy cudzoziemiec nie otrzyma. W rezultacie może nie zdążyć otrzymać nowego zezwolenia na pobyt, gdy poprzednie jest jeszcze ważne. W tej sytuacji musi wyjechać z Polski i oczekiwać na decyzję za granicą. Wyznacza wówczas pełnomocnika w Polsce, który jest osobą kontaktową w sprawie i otrzymuje w imieniu cudzoziemca korespondencję od Urzędu.

Gdy pobyt Pani przyjaciela w Polsce będzie nielegalny, nie będzie on miał możliwości wystąpienia o zezwolenie. Gdy złoży wniosek, będzie on odrzucony. Cudzoziemiec natomiast może otrzymać nakaz opuszczenia Polski oraz zakaz wjazdu do Polski na określony czas (co najmniej rok).

Zobacz także

zezwolenie na pobyt czasowy

Data odpowiedzi:

2009-10-28 11:20:25

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii