Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ZWERYFIKOWANA, zgodna z bieżącym stanem prawnym

Pytanie

Znajoma z Ukrainy uzyskała po wielu przejściach Kartę stałego pobytu. Nie dokonała jednak zameldowania w lokalu mieszkalnym na który została ona wydana .Minęło już trzy lata. Jakie może ponieść konsekwencje tego czynu. Czy karta może zostać jej odebrana gdy dowie się o tym Urząd Wojewódzki?

Odpowiedź

Według Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego brak meldunku w opisanej sytuacji nie grozi konsekwencjami. Niezameldowanie się pod wskazanym adresem nie może też być powodem odbioru karty pobytu.

Jeśli Pani znajoma ma możliwość zameldowania w innym miejscu - może złożyć wniosek o wydanie jej nowej karty z powodu zmiany adresu. Jeśli to możliwe, może zameldować się pod wskazanym na karcie adresem. Istnieje też możliwość złożenia wniosku o wydanie karty stałego pobytu bez adresu - jeśli zameldowanie jest niemożliwe.


Data odpowiedzi:

2015-02-04 11:09:16

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii