Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

W styczniu 2008r.dostałam nakaz opuszczenia Polski na rok. Wyjechałam do domu, na Ukrainę. Wróciłam do Polski w kwietniu 2009r.,posiadając ważną wizę. Rozpoczęłam studia w Warszawie i złożyłam wniosek do UW o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony. Czy wyżej wspomniany nakaz opuszczenia Polski może być podstawą do wydania decyzji negatywnej w tej sprawie?

Odpowiedź

Nie. Nakaz opuszczenia Polski wiązał się z wpisaniem Pani danych do wykazu cudzoziemców niepożądanych na terytorium Polski na okres jednego roku. Można powiedzieć, po upływie tego roku ma Pani 'czyste konto'. Pani dane są usuwane z wykazu.

Fakt, że były tam w przeszłości umieszczone, nie powinien mieć żadnego wpływu na obecną decyzję w sprawie legalizacji pobytu.

Urząd Wojewódzki podejmuje decyzje o wydawaniu zezwoleń na zamieszkanie w Polsce w oparciu o zapisy ustawy o cudzoziemcach z 13 czerwca 2003 roku. Ustawa nie wymienia faktu figurowania w wykazie w przeszłości jako przesłanki do odmowy zezwolenia.


Data odpowiedzi:

2009-10-25 18:50:54

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii